UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Insight and understanding across the public policy agenda

Our Verian experts work with our clients and partners to solve for the next generation of public policy challenges, across all stages of the design, development, implementation and evaluation cycle. 

The Reykjavik Index for Leadership

Established in 2018 as the first global measure of perceptions of women and men's suitability for positions of leadership across the G7 and more than 40 other countries, covering all continents.

The Voice of Ukraine

Our award winning research programme has tracked the evolving priorities, challenges and living circumstances of displaced Ukrainian citizens over the last 18 months.

The Leaders' Report

Government communication teams face a range of challenges.  Not least how campaigns designed to deliver against critical public policy objectives are both effective and deliver value for money.

Reputation Measurement for the Public Sector Australia

Our Reputation Index uses a globally validated reputation measurement framework -  benchmarking public sector agencies across New Zealand, Australia and Singapore.

Thought Leadership Library

 • Global
 • France
 • New Zealand
 • United Kingdom
 • Singapore
 • Sweden
 • Denmark
 • Norway
 • The Netherlands
 • Finland
 • Global
 • France
 • New Zealand
 • United Kingdom
 • Singapore
 • Sweden
 • Denmark
 • Norway
 • The Netherlands
 • Finland
Global

The Reykjavík Index for Leadership

Established in 2018 as the first global measure of perceptions of women and men's suitability for positions of leadership across the G7 and more than 40 other countries, covering all continents.

France

Les Franciliens et la Densité

Etude Verian pour l’Ordre des Architectes d’Ile-de-France.

New Zealand

Public Sector Reputation Index New Zealand

The Public Sector Reputation Index in New Zealand began in 2016, and is conducted annually, in response to demand from our public sector clients for rigorous, independent benchmarks of their reputation. 

United Kingdom

Britain Barometer

Our regular polling of public opinion in Britain, covering a range of topics including political views and voting intentions and emerging issues important to the British public.

Singapore

Programme and Impact Evaluation - Designing Impact Evaluation

Evaluation is becoming an increasingly important function for all organisations to consider how their programmes and interventions have led to impact.

Sweden

Anseendeindex Myndigheter

Myndigheter med ett gott anseende kan på ett trovärdigt sätt prata med allmänheten. Deras råd blir lyssnade till, inte ifrågasatta. Dess medarbetare behöver inte förklara och försvara sin arbetsgivares aktiviteter och det blir lättare att rekrytera nya kollegor. Vi följer runt 50 myndigheter.

Sweden

Anseendeindex Lärosäten

Verian följer i dagsläget fler än 20 lärosäten. De som i allmänhetens ögon är forskningstunga, tekniska lärosäten samt landets äldsta universitet ligger stabilt i toppen.

Sweden

Mediemätaren

Mediemätaren baseras på det som har sagts och skrivits om våra partier och partiledare i media.

United Kingdom

Understanding how people communicate online 

A study conducted in September - October 2023 into the types and frequency of communication online between friends, relatives and strangers.

Sweden

Stödet för svenskt Nato-medlemskap minskar

Allt fler är osäkra kring ett svenskt medlemskap i Nato. Under hösten har stödet minskat signifikant. 

France

Baromètre politique Verian - Epoka pour Le Figaro Magazine, janvier 2024

Baisse de la confiance pour Emmanuel Macron à la veille du remaniement

Sweden

Anseendeindex Insamling och givande

Aktörer inom insamling och givande har ett högt anseende i Sverige. Annars skulle vi varken skänka dem pengar eller tid. Men alla har inte samma förutsättningar. 

France

Baromètre politique Verian - Epoka pour Le Figaro Magazine, Février 2024

Après le remaniement, une confiance stable pour Emmanuel Macron à un niveau faible et une confiance modérée pour Gabriel Attal

Sweden

Anseendeindex Organisationer

Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss organisation. Det bygger också på uppfattad kvalitet av organisationens tjänster och erbjudande och hur framgångsrik organisationen uppfattas vara. Vi följer i dagsläget närmare 40 organisationer.

Denmark

Omdømmemonitor indsamlings- og medlems-organisationer

Verian har kortlagt 19 indsamlings- og medlemsorganisationers omdømme, kendskab og kommunikation. Kræftens Bekæmpelse har det højeste kendskab og Danske Hospitalsklovne det bedste omdømme i befolkningen.

Norway

Klima-undersøkelsen

I samarbeid med Klimaetaten (Oslo kommune) gjennomfører vi Klimaundersøkelsen 2024. Klimaundersøkelsen gjennomføres årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og Akershus. Resultatene publiseres på klimaoslo.no til våren.

The Netherlands

Real-time
inzicht in mobiliteitsgedrag

Verian biedt innovatieve digitale oplossingen om de ervaringen van burgers in realtime vast te leggen en terug te koppelen naar klanten, zodat zij snel en concreet inzicht kunnen krijgen voor optimalisatie van beleid, communicatie en dienstverlening.

France

Les services publics vus par les Français et les usagers

24ème édition du Baromètre de l’Institut Paul Delouvrier – Verian sur les services publics

The Netherlands

Nederlands Verplaatsingspanel

Verian, Kantar, DAT.Mobility en Mobidot beheren het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) en creëren hiermee samen een unieke, grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders.

Finland

Ilmastobarometri

Ilmastobarometri 2023 selvittää suomalaisten mielipiteitä ja asenteita liittyen ilmastomuutokseen ja sen vaikutuksiin, ilmastopolitiikkaan, kansalaisten omaan toimintaan ilmastomuutoksen hidastamisessa sekä arvioita ilmastonmuutoksen hillinnästä ja päästöjen vähentämisen etenemisestä Suomessa.

The Netherlands

Optimale beprijzing wegwerpbekers en verpakkingen van maaltijden

Dit rapport geeft inzicht in de meest optimale hoogte van het beprijzen van plastic wegwerpbekers en wegwerpmaaltijdverpakkingen op basis van de prijsmetermethode onder 1000 respondenten.

Finland

Häirintäbarometri

Häirintäindeksi on numeerinen esitys suomalaisten työelämässä olevien kokemuksesta työhön liittyvästä häirinnästä edellisen 12 kuukauden aikana.

Norway

Trakasserings-barometeret

Verian lanserte i april 2023 landets første Trakasseringsbarometer, en omfattende undersøkelse om seksuell trakassering i arbeidslivet.

France

Le futur des métiers de la data

Enquête auprès des grands groupes français pour la French Tech Coporate Community, en partenariat avec le Metalab de l’ESSEC

Norway

Tilfredshet med Oslo kommune

Oslo kommunes innbyggerundersøkelse gir en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger om hvordan det er å bo og leve i Oslo kommune.

Sweden

Trakasseri-
barometern

Trakasseribarometern är en möjlighet att vara med och påverka framtiden för svensk arbetsmarknad. Ett arbete för hållbart och inkluderande arbetsliv, fritt från trakasserier.

France

Les femmes dans le monde agricole

Baromètre pour la MSA

United Kingdom

Immigration: Thinking Behind the Numbers

Understanding Public Opinion on Immigration in Britain.

Our latest thinking

Subscribe to receive regular updates on our latest thinking and research across the public policy agenda.

Our expert teams around the world regularly produce research and insights relating to public policy issues.

 

If you are interested, please provide your details. You can unsubscribe at any time.