UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Anseendeindex Insamling och givande

Aktörer inom insamling och givande har ett högt anseende i Sverige. Annars skulle vi varken skänka dem pengar eller tid. Men alla har inte samma förutsättningar. 

SW_P_904518764_1920x1080

Högst-anseendeindex-2023

Aktörer inom insamling och givande har ett högt anseende i Sverige. Det är avgörande för vår vilja att skänka dem pengar och tid. Men alla har inte samma förutsättningar. 

  • Barncancerfonden och Läkare utan gränser ligger högst med anseendeindex 82.
  • Lägst placerar sig Svenska Freds och Greenpeace på 20 respektive 17 i anseendeindex.
  • Som aktörsgrupp ligger bara landets lärosäten högre i genomsnittligt anseende (62 mot 60). 

En kort rapport finns här.

För att ens komma i fråga behöver en insamlingsorganisation vara känd. Fler än hälften av de 20 aktörer vi har undersökt är väl eller mycket väl kända bland allmänheten. 

Fyra organisationer har mycket lägre anseende än övriga. Utmaningen för dessa är inte densamma, några har en kännedomsutmaning, andra väcker motstridiga åsikter. 

Anseende är, till skillnad från förtroende, också ett mått på hur väl en aktör lyckas med sitt uppdrag. Vi mäter både den känslomässiga och den rationella upplevelsen hos allmänheten. I de fem frågorna som vägs samman till vårt anseendindex finns svaret på vad som kan förbättras.

I detalj finns även ett fyrtiotal faktorer som berättar hur bra allmänheten upplever att respektive organisation lyckas som samhällsaktör, som medlemsorganisation, med sin kommuniktion och i sitt uppdrag och syfte. För den som arbetar med kommunikation ger de värdefulla insikter i vad som är viktigt att bygga budskap kring, och inte.  

KONTAKTA OSS


Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.