UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Anseendeindex Organisationer

Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss organisation. Det bygger också på uppfattad kvalitet av organisationens tjänster och erbjudande och hur framgångsrik organisationen uppfattas vara. Vi följer i dagsläget närmare 40 organisationer.

SW_E_1273439902_-1920x1080

Högt Anseende 2024 - Anseendeindex Organisationer

org2024

 

Dessa fem samt Astma- och Allergiförbundet och Trygghetsrådet (TRR) har ett anseende över 50, vilket är att betrakta som högt för organisationer i Sverige. 

Samma kvartett toppar

Högst anseendeindex har Friluftsfrämjandet och Radiohjälpen (66), tätt följda av RFSU (63) och Svenska Turistföreningen (62). Det är samma som i fjol, men de byter plats med varandra. Skillnaderna ligger dock inom felmarginalen för alla, utom för STF som backar fem punkter. 

Färre mediekriser – flera återtar fjolårets tapp

Händelser i omvärlden påverkar ofta resultatet, men jämfört med fjoläret är 2024 ett lugnare år för organisationerna på listan.

Polisförbundet återtar 10 av de 12 punkter de backade i fjol kopplat till den omfattande kritiken mot polisens ledning och organisation.

Även ABF gungar tillbaka 8 av de 9 punkter man tappade i anseendeindex på grund av kuppen vid ett lokalt ordförandeval och påstådd koppling till gängkriminella i Botkyrka.

Fortsatt uppgång för LO och TCO

TCO:s ökning i fjol låg inom felmarginalen, i år ökar de starkare och den totala uppgången är åtta punkter på två år, till dagens 40. Kanske ligger en mera aktiv opinionsbildning, och därmed ökad synlighet, bakom ökningen.

Redan i fjol ökade LO:s anseende från 17 till 25. Resan uppåt fortsätter i år till 32 och gör att LO tillhör dem som stärker sitt anseende allra mest. Behovet av trygghet, en orolig omvärld och i tider av nedskärningar och besparingar är en förklaring. Likaså vårens stora avtalskonflikter inom vård och omsorg som synliggör det fackliga arbetet.

Associationen till offentlig sektor påverkar SKR

Just samma besparingar och nedskärningar inom vården smittar sannolikt också av sig Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som varit en mycket synlig aktör i mediebilden. De landar mycket lågt, vilket tyder på samma mönster som vi ser i analysen av systerundersökningen Anseendeindex Företag: Staten som tidigare eller nuvarande ägare innebär många gånger ett sänke för företaget. Den koppling SKR har till offentlig sektor påverkar även dem.

Välkommen att ta del av 2024 års resultat och dela det gärna med den du tror är intresserad. 

Vill ni vara med? 

Kontakta Johan Orbe, johan.orbe@veriangroup.com eller +46 707 91 84 48.


Tidigare rapporter.

Här hittar du alla tidigare rapporter. Äldre versioner av anseendeindex publicerades under våra tidigare namn, som Kantar Public, Kantar Sifo och TNS Sifo. Allt annat är lika.

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2023

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2022

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2021

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2020

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2019

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2018

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2017

Rapport: Anseendeindex Organisationer 2016

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.