UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Anseendeindex Myndigheter

Myndigheter med ett gott anseende kan på ett trovärdigt sätt prata med allmänheten. Deras råd blir lyssnade till, inte ifrågasatta. Dess medarbetare behöver inte förklara och försvara sin arbetsgivares aktiviteter och det blir lättare att rekrytera nya kollegor. Vi följer runt 50 myndigheter.

SW_E_1558823852_1920x1080

Anseendeindex Myndigheter 2024 - den 15:e årliga mätningen

Det finns en positiv riktning i årets ranking av myndigheternas anseende. Dels flera rejäla återhämtningar i jämförelse med fjolåret, dels flera nya myndigheter som samtliga kliver in på den övre halvan. 

Högst anseendeindex har återigen Kustbevakningen (70), vilket innebär en ny högstanotering både för myndigheten själv och i vår ranking.

mynd2024-1

Omvärlden spelar större roll för myndigheter 

För oss som även tittar på företagens anseende är det tydligt att kontexten spelar till och med större roll för myndigheter. 

Oron som präglade 2023, kring ekonomi och kriminalitet, övergår 2024 till en försiktig optimism med lägre elpriser, sänkt inflation och ränta. Följaktligen tar Svenska Kraftnät ett stort kliv från 11 till 27 och Riksbanken ökar från 26 till 37, men ligger ändå avsevärt lägre än 2022 (52). 

Uppåt kopplat till brott och straff

De rättsvårdande myndigheterna – Sveriges Domstolar, Ekobrottsmyndigheten, Säpo och Polismyndigheten – tar också stora kliv uppåt. Ökade resurser i vårbudgeten gör sitt till, likaså frånvaron av den kritik mot ledning och organisation som präglade polisens vår 2023.

Kriminalvården prövas hårt

Kriminalvården omfattas däremot inte av samma lyft. Den egna generaldirektören varnar för att uppdraget äventyras med Tidöavtalets forcerade krav på strängare straff. Myndigheten har svårt både att rekrytera personal och att säkerställa distansen mellan personal och intagna. Anseendet är lågt (10).

Medietryck för Statens haverikommission

Även om Statens haverikommission inte har tagit huvudrollen i någon enskild nyhet, har de ofta förekommit i toppnyheterna initialt och efter utredning, som vid branden på Liseberg, dödsolyckan på Gröna Lund, JAS-olyckan i Blekinge och Estonia-dokumentären. Myndigheten landar i toppen av rankingen (62).

I långvarig motvind

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har legat lägst i anseendeindex sedan vi började mäta 2013. Deras uppdrag medför stor mediesynlighet och starka åsikter från politiskt håll. Det påverkar utfallet år efter år. 

Anseendet som framgångsfaktor

Anseendeindex Myndigheter handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av en viss myndighet. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång som svenskarna tillskriver myndigheten. 

Ett gott anseende ger större frihet och goda förutsättningar att över tid vara både framgångsrik inom sitt ansvarsområde och skapa stolthet hos medarbetare. Men det ger också tydliga fördelar i kontakten med viktiga aktörer som medborgare, politiker, journalister eller blivande kollegor. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Vill ni veta mer om resultaten, diskutera, fråga om metoden – hör av er!  

Mejl till Johan Orbe om myndigheternas anseende


Tidigare rapporter

Här hittar du alla tidigare rapporter.

Äldre versioner av anseendeindex publicerades under våra tidigare namn, som Kantar Public, Kantar Sifo och TNS Sifo. Allt annat är lika.

Rapport: Arbetsgivarindex Myndigheter 2023

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2023

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2022

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2021

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2020

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2019

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2018

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2017

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2016

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2015

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2014

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2013

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.