UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Nederlands Verplaatsingspanel

NL_P_1147768111_HiRes

Verian, Kantar, DAT.Mobility en Mobidot beheren het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) en creëren hiermee samen een unieke, grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. Het verzamelen en analyseren van mobiliteitsdata wordt jaar op jaar belangrijker, maar ook ingewikkelder. Het Nederlands Verplaatsingspanel biedt dan ook de oplossing: kosteneffectief de effecten van beleid op mobiliteitsgedrag waarnemen, vergelijken en bijsturen met één databron.

Scala aan mogelijkheden met verplaatsingsdata

Data over verplaatsingen zijn relevant voor overheden en marktpartijen. Enkele voorbeelden:

Stedelijke overheden kunnen met deze data de bereikbaarheid in en om de stad toetsen, herkomsten en bestemmingen in kaart brengen en smart City initiatieven (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam vervoer) onderbouwen. Meerdere gemeenten, provincies en ministeries maken inmiddels gebruik van het Nederlands Verplaatsingspanel om beleidsprogramma's te monitoren, evalueren en vergelijken.

Wegbeheerders kunnen met deze data spitsmijdende maatregelen monitoren. Het NVP laat op dagbasis zien wat reizigers doen: later vertrek, thuisblijven, andere routes kiezen of het OV gebruiken? De koppeling van de achtergrondkenmerken kan vervolgens inzichtelijk maken wat de motieven zijn om het reisgedrag juist wel of niet aan te passen en bij wie welke stimuli het meeste effect hebben.

Ook voor vervoerders bieden deze data nieuwe mogelijkheden. Zo kan efficiënt in kaart worden gebracht waar potentiële klanten zich bevinden, wie ze zijn en hoe ze reizen. Maar ook voor- en natransport kan worden onderzocht en worden gekoppeld aan de beleving, waardering en behoeftes van reizigers tijdens de verschillende onderdelen in de reisketen.

Adverteerders kunnen, vanwege de omvang van het panel, een zeer betrouwbaar beeld krijgen van het bereik van buitenreclame.

Neem voor alle mogelijkheden van het Nederlands Verplaatsingspanel contact met ons op.

Beter monitoren, evalueren en vergelijken van beleid

Het NVP is een nieuwe manier om kosteneffectief en flexibel de effecten van regionale beleidsprogramma’s te monitoren, evalueren en vergelijken. Het biedt de volgende oplossingen en mogelijkheden:

 • Eén databron voor het kostenefficiënt meten en evalueren van verschillende programma’s tegelijkertijd.
 • Uniformiteit in het monitoren en evalueren van verschillende programma’s voor een eenduidiger oordeel en het onderling kunnen vergelijken van programma’s.
 • Door beter monitoren wordt het makkelijker tussentijds bij te sturen, met uiteindelijk een beter resultaat als gevolg.
 • De mogelijkheid specifieke aspecten van gedragsverandering te meten, zoals bestemmingen, vervoerswijzen, routes, tijdstippen, activiteitenpatronen.
 • In plaats van een eenmalige voor- en nameting worden reizigers langere tijd gevolgd waardoor veel beter inzicht wordt verkregen in de dynamiek van gedragsveranderingen.
 • Van de reizigers zijn veel achtergrondkenmerken bekend, wat u gedetailleerde inzichten geeft in uw doelgroep
 • Aparte nulmeting is niet meer nodig vanwege het doorlopende karakter van deze databron.
 • Volledige flexibiliteit in de keuze van meetmomenten en meetduur.
 • Inzichten verkrijgen via representatieve dashboards met eigen toegang tot de data.
 • Breed toegankelijk voor
  verschillende typen gebruikers die elk hun eigen inzichten hieruit kunnen opdoen.
 • Landelijk, regionaal en lokaal monitoren, evalueren en benchmarken.

Een unieke databron

 • De metingen zijn continu, waardoor trends kunnen worden bekeken. Ook met terugwerkende kracht, omdat metingen sinds 2019 beschikbaar zijn.
 • Het gedrag van deelnemers wordt langere tijd gemeten voor het vergelijken van gedrag op verschillende momenten in de tijd.
 • Mogelijkheid tot uitzetten van enquêtes om onderliggende motieven van deelnemers te achterhalen of extra informatie in te winnen. Hierbij is het mogelijk om heel gericht specifieke doelgroepen te benaderen (zoals mensen die dagelijks met de auto naar het werk rijden)
 • Exacte routes van alle modaliteiten, inclusief voetgangers worden weergegeven.
 • Gegevens zijn real-time beschikbaar.

Onze laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om 
regelmatig updates te ontvangen over onze nieuwste inzichten en onderzoeken.

Onze experts over de hele wereld produceren voortdurend inzichten met betrekking tot vraagstukken in het publieke domein, die wij graag delen.

Je kunt je op elk moment uitschrijven.