UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Optimale beprijzing wegwerpbekers en verpakkingen van maaltijden

NL_P_1416451948_1920x1080-1

Dit rapport geeft inzicht in de meest optimale hoogte van het beprijzen van plastic wegwerpbekers en wegwerpmaaltijdverpakkingen op basis van de prijsmetermethode onder 1000 respondenten.

De Nederlandse overheid moet de Europese Singleuse plastics (SUP) richtlijn (richtlijn 2019/904) betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu implementeren. Deze richtlijn stelt verplichtingen voor producenten, importeurs en retailers ten aanzien van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik (wegwerpplastics).

In de regeling worden maatregelen vastgelegd om het gebruik van kunststof houdende wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verminderen. Eén van de maatregelen betreft een verbod op het gratis verstrekken van deze producten. ꟷ Bij het ministerie IenW is er behoefte aan (meer) datagedreven onderbouwing om tot de hoogte van een gedragssturende prijs op plastic wegwerpbekers en wegwerpmaaltijdverpakkingen te komen. Uit deskresearch/literatuur over dit onderwerp en eerdere ervaringen (in het buitenland) volgt een adviesbedrag van 25 cent per product (dus per plastic wegwerpbeker of plastic maaltijdverpakking). Door Kantar Public is onderzoek gedaan naar draagvlak voor de meerkosten op deze verpakkingen en de optimale beprijzing hiervan. 

De resultaten van het onderzoek zijn door het ministerie gebruikt bij de onderbouwing van de meerkosten voor wegwerpplastics. Zie voor meer informatie over het onderzoek en onze bevindingen het rapport.


Onze laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om 
regelmatig updates te ontvangen over onze nieuwste inzichten en onderzoeken.

Onze experts over de hele wereld produceren voortdurend inzichten met betrekking tot vraagstukken in het publieke domein, die wij graag delen.

Je kunt je op elk moment uitschrijven.