UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Real-time
inzicht in mobiliteitsgedrag

NL_E_1433411980_1920x1080

Verian biedt innovatieve digitale oplossingen om de ervaringen van burgers in realtime vast te leggen en terug te koppelen naar klanten, zodat zij snel en concreet inzicht kunnen krijgen voor optimalisatie van beleid, communicatie en dienstverlening. Het NVP is een voorbeeld van onze innovatieve en toonaangevende wijze van gegevensverzameling.

Verian beheert in samenwerking met DAT.Mobility en Mobidot het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Het panel bestaande uit 10.000 personen waarvan sinds 2019 real time alle verplaatsingen en verblijven worden gemeten. Hiermee hebben we een unieke, grootschalige informatiebron over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders. Het verzamelen en analyseren van mobiliteitsdata wordt jaar op jaar belangrijker, maar ook ingewikkelder. Het Nederlands Verplaatsingspanel biedt dan ook de oplossing: kosteneffectief en betrouwbaar de effecten van beleid op mobiliteitsgedrag waar te nemen, vergelijken en bij te sturen met één databron. Burgers hoeft niet meer gevraagd te worden naar verplaatsingsgedrag, maar het wordt feitelijk vastgesteld.

Zo werd heeft Verian voor Anders Reizen de verkeerspatronen van voor, tijdens en na corona met elkaar vergeleken. Wat blijkt? Werkenden stappen, na een terugval in de coronaperiode, weer massaal de auto in. Uit data van het NVP blijkt dat het aantal verkeersbewegingen met de auto in 2023 op alle dagen is toegenomen ten opzichte van 2019 (vóór corona). De fiets is weer bijna terug op het niveau van 2019. Het OV heeft zich, in tegenstelling tot de fiets en de auto, nog niet weten te herpakken. De belangrijkste redenen van forenzen om niet voor de trein te kiezen zijn de slechte verbinding, drukte door uitval en beperkte capaciteit (zie ook het cases Tegengaan van files en volle treinen op dinsdag en donderdag)

Meerdere gemeenten, provincies en ministeries maken inmiddels gebruik van het Nederlands Verplaatsingspanel om beleidsprogramma's te monitoren, evalueren en vergelijken. Het NVP laat op dagbasis zien wat reizigers doen: later vertrek, thuisblijven, andere routes kiezen of het OV gebruiken? De koppeling van de achtergrondkenmerken kan vervolgens inzichtelijk maken wat de motieven zijn om het reisgedrag juist wel of niet aan te passen en bij wie welke stimuli het meeste effect hebben.


Onze laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om 
regelmatig updates te ontvangen over onze nieuwste inzichten en onderzoeken.

Onze experts over de hele wereld produceren voortdurend inzichten met betrekking tot vraagstukken in het publieke domein, die wij graag delen.

Je kunt je op elk moment uitschrijven.