UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us
vrn_shape_triangle_grey_rgb_smartObject
SW_E_1096861350_Hero_2205x1240
Sweden

Ger kraft åt beslut som formar samhället

Sedan november 2023 heter vi Verian. 1954 började vi som Sifo, nyss hette vi Kantar Public. Filmen berättar mer om oss och var vi är på väg.

Vårt perspektiv

Anseendeindex Insamling och givande

Aktörer inom insamling och givande har ett högt anseende i Sverige. Annars skulle vi varken skänka dem pengar eller tid. Men alla har inte samma förutsättningar. 

Barndom utan baksmälla

De som upplevt vuxnas fylla som barn, vill att vuxna förstår och agerar idag. Detta är den femte rapporten under namnet Barndom utan baksmälla.

Stödet för svenskt Nato-medlemskap minskar

Allt fler är osäkra kring ett svenskt medlemskap i Nato. Under hösten har stödet minskat signifikant.

Hej och välkommen!

För att lösa de största utmaningarna vårt samhälle möter idag och framöver, behöver vi förstå människor, medier och den vardag vi lever i. Oavsett om det handlar om sjukvård, säkerhet, klimat, utbildning, jämställdhet eller integration. Det har vi gjort sedan 1954, då som Sifo och nu som Verian.  

Vi vill höja befolkningens röst i samhällsdebatten, medlemmens röst i förbund och föreningar och objektivt vidga perspektivet för hur vi tillsammans kan förstå och förändra till det bättre. Det handlar om att ge kraft till beslut som formar samhället. Det är vår drivkraft. 

Vi analyserar hur medier påverkar opinionen och det omvända. Vi bidrar med utvärdering av effekten av insatser i offentlig sektor och i civilsamhället. Vi gör det på ett sätt som gör den svenska verksamheten unik. Välkommen till Verian! 

Landschef

Jonathan Wennö - cropped

Jonathan Wennö

Managing Director

Våra tjänster

Innan, under och efter –
vi bidrar till alla delar i beslutsprocesser och projekt

För att minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare, krävs ökad förståelse för hur människor tycker och agerar. Vi kombinerar just den kunskapen med högkvalitativ data och avancerad teknik. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare. Det behövs för att hitta rätt åtgärder, utforma bättre offentliga tjänster och stötta förändrade beteenden. 

På många sätt är vi delaktiga i den snabba utvecklingen av nya samhällsprogram, inte minst när de omsätts till verklighet av multilaterala organisationer. Det vi gör skapar rätt förutsättningar för att nå olika och komplexa målgrupper.

Vi tar fram stabila underlag för utformning av program och beslut som fattas av regeringar och multilaterala organisationer runt om i världen.

Vi hjälper er att säkerställa utformning och utveckling av offentliga riktlinjer, program och insatser för ökad samhällsnytta. 

Våra experter har djup kunskap i och erfarenhet av att förstå medborgarnas beteende och vad som faktiskt driver förändring.

Vår expertis inom väljaropinion hjälper regeringar, partier, företag, organisationer och media att fatta välgrundade beslut. Det höjer kvaliteten på samhällsdebatten, det stärker vår demokrati.

Exempel på uppdrag

Tackling workplace sexual harassment in Sweden

Evidence

Work_harassment-508907975

Exempel på uppdrag

Measuring the digitisation of payments and the Eurozone cash economy

Evidence

MicrosoftTeams-image (58)

Exempel på uppdrag

Forecasting the largest transnational elections in the world: European Elections 2019

Behavioural and Communications

BE_E_104315904_1920x1080

Senaste nytt

Väljarbarometer februari 2024: Sverigedemokraternas uppgång är bruten.

I korta punkter - detta är läget i väljaropinionen just nu.

  • Sverigedemokraternas successiva uppgång i opinionen är bruten. Förändringen är inte statistiskt säkerställd men ändock; SD ligger inte längre signifikant över sitt valresultat. Nyhetsfokus på försvar och Nato har inte gynnat partiet.
  • Moderaternas förväntade schwung uteblir, trots Nato-genombrott och ljuspunkter i ekonomin. Väljarna ger inte M cred, partiet ligger stilla.
  • Oppositionen leder med 6,3 procentenheter. Det kan vara en ökning, det är åtminstone ingen fortsatt minskning. Beror det på att väljarna just nu prioriterar sjukvård, skola och äldreomsorg högre? Vi anar det, liksom att neddragningar i regioner och kommuner, kan gynna oppositionen framöver.

Har du funderingar? Kontakta Verians projektledare Anton Wallin och opinonsansvarige Per Söderpalm.

Om Verians Väljarbarometer för SVT, 8 februari 2024

3 161 intervjuer under perioden 22 januari till 4 februari 2024, ett riksrepresentativt resultat för allmänheten 18 år och äldre, insamlat via Sifopanelen. Urvalet är slumpmässigt. Intervjuerna skedde dels online, dels via telefon. Resultaten är vägda utifrån kön, ålder, utbildning samt partival 2022.

KONTAKTA OSS

Väljarbarometer februari 2024: Sverigedemokraternas uppgång är bruten. I korta punkter - detta är läget i väljaropinionen just nu. Sverigedemokraternas successiva uppgång i opinionen är bruten. Förändringen är inte statistiskt säkerställd men
February 8, 2024

08 Feb 2024

Från University of Gothenburg kommenterar professor Deliang Cheng resultatet i TV4 Nyheterna. Han konstaterar att frågorna måste lösas på politiska nivå, globalt, men också att det kanske krävs att människor känner lite press, pessimism och rädsla för konsekvenserna för att vi ska lösa en kris.

Hoppfullheten skiljer stort framför allt mellan unga män och kvinnor (18 till 29 år). I gruppen unga män är 59% hoppfulla, bland unga kvinnor bara 17%. 

Även värderingar verkar påverka hoppfullheten: Bland dem som sympatiserar med regeringsunderlaget (inklusive SD) är 42 procent hoppfulla medan bara 24 procent av oppositionspartiernas sympatisörer hyser hopp. 

Om undersökningen

TV4 beställde undersökningen. 1 119 slumpmässigt utvalda personer ur Sifos riksrepresentativa onlinepanel svarade, 5-6 december 2023. Marina van Eerd och Per Söderpalm vet mer. De fakta som Verian tar fram, gör vi med det övergripande syftet att ge kraft åt beslut som formar samhället. En gång hette vi Sifo, nyss Kantar Public. Allt annat är lika.

Från University of Gothenburg kommenterar professor Deliang Cheng resultatet i TV4 Nyheterna. Han konstaterar att frågorna måste lösas på politiska nivå, globalt, men också att det kanske krävs att människor känner lite press, pessimism och rädsla
February 1, 2024

01 Feb 2024

Thursday 9 November 2023: Following the divestment of Kantar Public from Kantar Group in September 2022, the company has consolidated its separation and independence by rebranding in all operating markets across Europe, Asia Pacific (APAC) and the United States.

Thursday 9 November 2023: Following the divestment of Kantar Public from Kantar Group in September 2022, the company has consolidated its separation and independence by rebranding in all operating markets across Europe, Asia Pacific (APAC) and the
November 9, 2023

09 Nov 2023

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Jobba med oss

Vill du arbeta på Verian? Här hittar du vår
globala karriärsida.