UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us
vrn_shape_triangle_grey_rgb_smartObject
SW_E_1096861350_Hero_2205x1240
Sweden

Ger kraft åt beslut som formar samhället

Sedan november 2023 heter vi Verian. 1954 började vi som Sifo, nyss hette vi Kantar Public. Filmen berättar mer om oss och var vi är på väg.

Vårt perspektiv

Reykjavik Index för ledarskap

Hur lämplig är en kvinna eller man som ledare? Sedan 2018 finns Reykjavik Index, en rapport över allmänhetens uppfattning om kön och ledarskap, framtagen av Verian och Women Political Leaders Foundation.

Mediemätaren

Rekord för lag och ordning. Jimmie Åkesson nämns för första gången mer än S-ledaren. Och något har hänt med miljödebatten som nu är avsevärt större i nyhetsmedia än sociala medier. Läs rapporten här!

Trakasseribarometern

För tredje gången tar vi fram en Trakasseribarometer tillsammans med forskare, näringsliv och organisationer på arbetsmarknaden. Vill ni också vara med? Läs mer här!

Hej och välkommen!

Det är högtryck i Verians verksamhet. Vi har så mycket att göra att vi ibland glömmer bort att vi bytt namn. Våra gamla namn, Kantar Public och Sifo, är inget vi tänker på dagligdags. Även om vi är stolta över vår historia och inte minst värdet i namnet Sifo, är vi nu en del av en internationell aktör med framtiden för sig. Nu är det Verian som gäller. (Det närmaste Värmland vi kunde komma med en amerikansk varumärkesbyrå, brukar jag som värmlänning tänka.)

Bra beslutsunderlag för våra samhällsinstitutioner och behovet hos publika aktörer att kommunicera på ett effektivt sätt, verkar alltid vara i fokus. Men nu kokar det verkligen: Oro i ekonomin, utmaningar i välfärden, omställningar för en mer utsläppsneutral framtid, gängkriminalitet, pressade hushållsekonomier, instabilt säkerhetsläge och ett historisk NATO-medlemskap.

Mer än någonsin behöver vi fakta på bordet och förståelse för vad vi medborgare tycker om de omställningar samhället står inför.

Tillsammans med Medieakademin presenterar vi i mars Förtroendebarometern. Det är en årlig termometer för hur olika typer av samhällsinstitutioner ter sig i allmänhetens ögon. Förtroende är valutan. Utan det har många samhällsaktörer svårt att tas på allvar. Jag ser fram emot många samtal om förtroende i vår. För varje år vi genomför Förtroendebarometern blir den mer intressant. Snart firar den 30 år.

För andra gången genomför vi Verians Äldrebuss. Det är svårare att nå de som är över 85 via de onlineundersökningar som dominerar idag. Därför behöver vi som vill lyssna på alla medborgare göra fokuserade undersökningar mot den här gruppen. En grupp som inte är lika representerad i folkvalda församlingar. För medborgare utan starka röster, utan tillgång till megafoner, är Verians uppgift ännu viktigare. Hör av dig till Johan Orbe om du vill veta mer. 

Prenumerera för att följa med i vår faktaspäckade vår! 

Landschef

Jonathan Wennö - cropped

Jonathan Wennö

Managing Director

Våra tjänster

Innan, under och efter –
vi bidrar till alla delar i beslutsprocesser och projekt

För att minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare, krävs ökad förståelse för hur människor tycker och agerar. Vi kombinerar just den kunskapen med högkvalitativ data och avancerad teknik. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare. Det behövs för att hitta rätt åtgärder, utforma bättre offentliga tjänster och stötta förändrade beteenden. 

På många sätt är vi delaktiga i den snabba utvecklingen av nya samhällsprogram, inte minst när de omsätts till verklighet av multilaterala organisationer. Det vi gör skapar rätt förutsättningar för att nå olika och komplexa målgrupper.

Vi tar fram stabila underlag för utformning av program och beslut som fattas av regeringar och multilaterala organisationer runt om i världen.

Vi hjälper er att säkerställa utformning och utveckling av offentliga riktlinjer, program och insatser för ökad samhällsnytta. 

Våra experter har djup kunskap i och erfarenhet av att förstå medborgarnas beteende och vad som faktiskt driver förändring.

Vår expertis inom väljaropinion hjälper regeringar, partier, företag, organisationer och media att fatta välgrundade beslut. Det höjer kvaliteten på samhällsdebatten, det stärker vår demokrati.

Exempel på uppdrag

Tackling workplace sexual harassment in Sweden

Evidence

Work_harassment-508907975

Exempel på uppdrag

Measuring the digitisation of payments and the Eurozone cash economy

Evidence

MicrosoftTeams-image (58)

Exempel på uppdrag

Forecasting the largest transnational elections in the world: European Elections 2019

Behavioural and Communications

BE_E_104315904_1920x1080

Senaste nytt

Moderaternas högsta notering på två år – SD tappar bland kvinnor

April månads Väljarbarometer för SVT visar inga statistiskt säkerställda skillnader jämfört med i mars. Däremot finns intressanta förändringar med en längre backspegel:

  • Moderaterna når sin högsta noterig på två år och är just nu, även om det är inom felmarginalen, landets andra största parti. De har stärkt sitt stöd bland kvinnliga väljare med nästan fem procentenheter sedan december.
  • Sverigedemokraterna har tappat tre procentenheter sedan deras toppnotering i december, vilket är statistiskt säkerställt. Nedgången sker både bland män och kvinnor, men det är i högre grad kvinnorna som nu istället skulle lägga sin röst på Moderaterna.
  • Socialdemokraternas nästan halvårslånga nedåtgående trend verkar bruten, även om ökningen från mars ligger inom felmarginalen.
  • Var femte av Liberalernas väljare har bytt block sedan valet och (utan riksdagsvalets taktikröster) skulle bara varannan väljare rösta på partiet idag. Liberalerna ligger kvar under riksdagsspärren, tillsammans med Kristdemokraterna.

Inslaget från SVT hittar du här. Grafik för dig som gillar att analysera själv finns här.

Svenska partisympatier i april 2024

Om Verians väljarbarometer för SVT, 11 april 2023
3 172 intervjuer under perioden 25 mars till 5 april 2024, insamlade via Sifopanelen dels online, dels via telefon. Urvalet är slumpmässigt. Vår väljarbarometer visar ett riksrepresentativt resultat för allmänheten 18 år och äldre. Resultaten är vägda utifrån kön, ålder, utbildning samt partival 2022.

Hör av dig till Anton Wallin eller Per Söderpalm om du vill veta mer. 

Moderaternas högsta notering på två år – SD tappar bland kvinnor April månads Väljarbarometer för SVT visar inga statistiskt säkerställda skillnader jämfört med i mars. Däremot finns intressanta förändringar med en längre backspegel: Moderaterna når
April 11, 2024

11 Apr 2024

Lägsta stödet för S sedan november 2022.

Det är inget mindre än ett trendbrott för Moderaterna, vars ökning om 2,1 procentenheter sedan februarimätningen är statistiskt säkerställd. Att NATO-medlemskapet nu ser ut att gå i mål och en viss ljusning i ekonomin spelar roll.

Lägsta stödet för S sedan november 2022. Det är inget mindre än ett trendbrott för Moderaterna, vars ökning om 2,1 procentenheter sedan februarimätningen är statistiskt säkerställd. Att NATO-medlemskapet nu ser ut att gå i mål och en viss ljusning i
March 7, 2024

07 Mar 2024

Väljarbarometer februari 2024: Sverigedemokraternas uppgång är bruten.

I korta punkter - detta är läget i väljaropinionen just nu.

  • Sverigedemokraternas successiva uppgång i opinionen är bruten. Förändringen är inte statistiskt säkerställd men ändock; SD ligger inte längre signifikant över sitt valresultat. Nyhetsfokus på försvar och Nato har inte gynnat partiet.
  • Moderaternas förväntade schwung uteblir, trots Nato-genombrott och ljuspunkter i ekonomin. Väljarna ger inte M cred, partiet ligger stilla.
  • Oppositionen leder med 6,3 procentenheter. Det kan vara en ökning, det är åtminstone ingen fortsatt minskning. Beror det på att väljarna just nu prioriterar sjukvård, skola och äldreomsorg högre? Vi anar det, liksom att neddragningar i regioner och kommuner, kan gynna oppositionen framöver.

Har du funderingar? Kontakta Verians projektledare Anton Wallin och opinonsansvarige Per Söderpalm.

Om Verians Väljarbarometer för SVT, 8 februari 2024

3 161 intervjuer under perioden 22 januari till 4 februari 2024, ett riksrepresentativt resultat för allmänheten 18 år och äldre, insamlat via Sifopanelen. Urvalet är slumpmässigt. Intervjuerna skedde dels online, dels via telefon. Resultaten är vägda utifrån kön, ålder, utbildning samt partival 2022.

Väljarbarometer februari 2024: Sverigedemokraternas uppgång är bruten. I korta punkter - detta är läget i väljaropinionen just nu. Sverigedemokraternas successiva uppgång i opinionen är bruten. Förändringen är inte statistiskt säkerställd men
February 8, 2024

08 Feb 2024

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Jobba med oss

Vill du arbeta på Verian? Här hittar du vår
globala karriärsida.