UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us
vrn_shape_triangle_grey_rgb_smartObject
NL_E_1192467270_Hero_2205x1240
The Netherlands

Powering decisions that shape the world

Vanaf november 2023 gaat Kantar Public verder onder de naam VerianVoor meer informatie over ons volgende hoofdstuk als Verian, bekijk onze video.

Inspiratie

De Reykjavic index voor leiderschap

Het aantal vrouwen in leidinggevende posities is laag in Nederland. Verian brengt op eigen initiatief met de Reykjavík Index, een internationaal vergelijkend onderzoek, de perceptie van de geschiktheid van vrouwen en mannen om leiding te geven in kaart. 

Real-time inzicht
in mobiliteitsgedrag

Met ons Nederlandse Verplaatsingspanel (NVP) worden betrouwbare inzichten verkregen over verplaatsingsgedrag, motieven en achtergrondkenmerken van Nederlanders, zonder hen hiernaar te vragen, maar door het real-time te meten.

Rookvrije omgevingen 
als katalysator voor gedrag

Zowel sociale invloeden (wat doen en denken andere mensen om ons heen?) als de inrichting van de fysieke omgeving beïnvloeden ons denken en handelen. We deden onderzoek naar de invloed van de buitenomgeving op roken.

Welkom bij Verian Nederland

Bij Verian is onze missie om de publieke sector te dienen met hoogwaardige onderzoeksoplossingen en adviezen voor de ontwikkeling van beleid en communicatie. Dit realiseren we door de combinatie van klassieke en innovatieve onderzoeksmethoden en inclusief onderzoek, waarbij we zelfs lastig bereikbare doelgroepen weten te bereiken. Zo dragen we bij aan beleids- en communicatieontwikkeling waarin geen enkele groep over het hoofd wordt gezien.

 

Natasja van der Laan en Ahmed Ait Moha vormen samen de directie van Verian Nederland.

Natasja voorziet al ruim 20 jaar publieke instellingen en non-profitorganisaties van (inzichten uit) onderzoek en advies. Natasja: “Nieuwsgierigheid en innovatie zitten in het DNA van Verian, dat maakt dat we steeds snel kunnen inspelen op veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het is prachtig om daaraan te mogen bijdragen.”

Ook Ahmed is met meer dan twintig jaar ervaring als onderzoeker en adviseur in de publieke sector goed op zijn plek bij Verian, waar hij sinds 2023 Co-Managing Director is. Ahmed: “Het verheugt me deel uit te maken van een organisatie met zoveel kennis, expertise en een sterke drive om bij te dragen aan een betere en rechtvaardigere publieke sector.”

Directie Verian Nederland

Ahmed-Ait-Moha

Ahmed Ait Moha

Co-Managing Director

Natasja-van-der-Laan_720x405

Natasja van der Laan

Co-Managing Director

Onze expertises

We zetten ons in op alle onderdelen van de ontwikkelcyclus van beleid en communicatie.

​​Door de combinatie van onze expertise over maatschappelijke ontwikkelingen, menselijk gedrag,  geavanceerde technologieën en data science, ondersteunen we organisaties in de publieke sector om burgers te bereiken, begrijpen en relevante inzichten op te halen voor effectieve communicatie- en beleidsontwikkeling. 

Met onze expertise op gedragsverandering adviseren we bij verbetering van de  dienstverlening, beleids- en communicatie interventies. We ontwikkelen communicatie om diverse en complexe doelgroepen te bereiken.

Wij zijn marktleider in het leveren van data en de hierbij horende wetenschappelijke onderbouwing voor overheidsorganisaties en wetenschappelijke instituten over de hele wereld.

Wij ondersteunen je bij het ontwikkelen en optimaliseren van beleid. Wij hebben uitgebreide expertise op alle onderdelen van het beleidsontwikkelingsproces. Ook evalueren we bestaand beleid.

We hebben een gespecialiseerd gedragsteam, bestaande uit onderzoekers die zich dagelijks enthousiast bezighouden met gedragsonderzoek en –advies op verschillende maatschappelijke domeinen.

Onze inzichten helpen o.a. beleidsmakers, politieke partijen, internationale organisaties, Rijksoverheid en media om goed onderbouwd beslissingen te nemen en bij te dragen aan de kwaliteit van het publieke debat. 

Cases

Tegengaan van files en volle treinen op dinsdag en donderdag

Evidence

NL_P_823458196_HiRes

Cases

Verkenning Nationaal Historisch Museum

Policy Development and Evaluation

NL_P_1380156451_HiRes

Cases

Gedragsinterventie om single use plastics te verminderen In de horeca

Behavioural and Communications

SW_P_1400705577_HiRes

Gerelateerde onderwerpen

Verian voerde in opdracht van de Atlantische Commissie een onderzoek uit naar het draagvlak van de NAVO onder het Nederlands publiek. Het onderzoek van begin 2024 is de vierde meting sinds 2019 en laat opnieuw een groei in draagvlak zien. Dit heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.

NAVO van groot belang voor onze veiligheid

De kennis over de NAVO als organisatie blijft groeien en steeds meer Nederlanders vinden de NAVO van groot belang voor onze veiligheid. Waar voor de oorlog in Oekraïne 75% van de Nederlanders dit belang zag, is dit nu 90%. 92% ziet het verdedigen van andere NAVO-lidstaten dan ook als belangrijkste NAVO-taak en ook staan steeds meer Nederlanders achter Artikel 5 (een aanval op één is een aanval op allen).

Oekraïne en Rusland

Tweederde vindt dat Oekraïne, al dan niet versneld, mag toetreden tot de NAVO. Hier worden meestal wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat eerst de oorlog met Rusland voorbij moet zijn. Wat betreft de opstelling van de NAVO richting Rusland, vindt 69% dat de NAVO zich harder op zou moeten stellen. Dit is een lichte stijging t.o.v. 2023. 42% vindt dat Europa goed in staat is om Rusland op defensiegebied het hoofd te bieden. Voor de oorlog was dit slechts 15%, maar in 2023 zag men het nog iets positiever in (44%) dan nu.

Twijfels over voorbereiding Nederland op eventuele oorlog

Ondanks een toename van kennis en draagvlak voor de NAVO, zijn er twijfels over hoe goed Nederland is voorbereid op een eventuele oorlog. Iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat Nederlad slecht is voorbereid als er een oorlog zou uitbreken. Betere voorlichting vanuit de Overheid over de mogelijke gevolgen van een oorlog zou hierbij kunnen helpen volgens 6 op de 10 Nederlanders. De helft is voorstander van het invoeren van een vorm van dienstplicht.

Meer resultaten

Andere onderwerpen die in het onderzoek aan bod kwamen, zijn o.a. de bijdrage van de NAVO aan de relatie met de V.S. en Mark Rutte als eventuele Secretaris-Generaal van de NAVO. Lees er meer over in de rapportage.

Verian voerde in opdracht van de Atlantische Commissie een onderzoek uit naar het draagvlak van de NAVO onder het Nederlands publiek. Het onderzoek van begin 2024 is de vierde meting sinds 2019 en laat opnieuw een groei in draagvlak zien. Dit heeft
23 mei 2024

23 mei 2024

In opdracht van Jantje Beton doen we sinds 2013 regelmatig onderzoek naar buitenspeelgedrag van kinderen. Begin 2024 deden we een herhaalmeting onder kinderen van 6 t/m 12 jaar en hun ouders. Hoewel de overgrote meerderheid van de kinderen aangeeft zich blij en vrolijk te voelen na het buitenspelen, doen ze het steeds minder. 

In opdracht van Jantje Beton doen we sinds 2013 regelmatig onderzoek naar buitenspeelgedrag van kinderen. Begin 2024 deden we een herhaalmeting onder kinderen van 6 t/m 12 jaar en hun ouders. Hoewel de overgrote meerderheid van de kinderen aangeeft
23 mei 2024

23 mei 2024

Verian heeft in opdracht van het Ministerie van JenV en het Ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de mate waarin burgers misleidende berichten ontvangen en hoe zij hiermee omgaan. Het onderzoek wijst uit dat een groot deel van de burgers weleens een nepbericht ontvangt (o.a. van een bezorgdienst), maar onvoldoende checkt of het bericht en de afzender kloppen. Met de campagne ‘Laat je niet interneppen’ roept de Rijksoverheid iedereen op om goed de afzender van online berichten te controleren en bij twijfel het bericht weg te klikken.

Nepberichten van bezorgdiensten

Drie op de vijf Nederlanders geven aan weleens een nepbericht dat van een bezorgdienst lijkt te komen, ontvangen. De afzender wordt vaak niet gecontroleerd: bijna de helft van de mensen die weleens nepberichten ontvangt, checkt zo’n bericht nauwelijks als een vergelijkbaar bericht verwacht wordt. Rond de feestdagen laten miljoenen Nederlanders hun kerstinkopen thuisbezorgen. Tussen alle berichten over de status van de bezorging valt een nepbericht veel minder op.

Minder alert als bericht verwacht wordt

De meerderheid van de Nederlanders (85%) ontvangt weleens een nepbericht via e-mail, sms of WhatsApp. De helft zelfs één of meerdere keren per maand. Hoewel bijna negen op de tien mensen (86%) zeggen de afzender te controleren als ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van een online bericht, besteedt bijna de helft (43%) daar minder aandacht aan wanneer op dat moment een bericht van die vermeende organisatie verwacht wordt. Niet zonder gevolgen, want de mensen die minder aandacht besteden aan het controleren, klikken bijna drie keer zo vaak op een valse link.

Geïnfecteerd, gehackt of geld verloren

Vaak klikken mensen op een valse link omdat het nepbericht geloofwaardig of op dat moment op hen van toepassing lijkt. Drie op de tien klikken weleens op zo’n link omdat ze op dat moment een pakket verwachten. De meest voorkomende gevolgen van het klikken op een valse link: een geïnfecteerd apparaat (met een virus, malware of spyware) en financiële schade. “Ook al verwacht je een bericht van een bedrijf of overheidsinstantie, het is belangrijk om alert te blijven en de afzender te controleren voordat je op een link in zo’n bericht klikt”, zegt Frederiek Burlage, Cybercrime Specialist van de Politie.

Laat je niet interneppen

De meerjarige campagne van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept mensen op goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken of swipen. Op laatjenietinterneppen.nl kunnen mensen meer informatie vinden over hoe ze dit soort online misleiding kunnen herkennen en wat ze ertegen kunnen doen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in november 2023 uitgevoerd door Verian in opdracht van Rijksoverheid. De representatieve steekproef bestaat uit 1.033 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Verian heeft in opdracht van het Ministerie van JenV en het Ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de mate waarin burgers misleidende berichten ontvangen en hoe zij hiermee omgaan. Het onderzoek wijst uit dat een groot deel van de burgers weleens
27 maart 2024

27 mrt 2024

Onze laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om regelmatig updates te ontvangen over onze nieuwste inzichten en onderzoeken.

Onze experts over de hele wereld produceren voortdurend inzichten met betrekking tot vraagstukken in het publieke domein, die wij graag delen.

Je kunt je op elk moment uitschrijven.

Vacatures

Als je geïnteresseerd bent om bij  Verian te komen werken, bezoek dan onze Carrière pagina. Deze is in het Engels, maar daar staan ook de vacatures voor in Nederland.