UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us
vrn_shape_triangle_grey_rgb_smartObject
NO_E_1155002125_Hero_2205x1240
Norway

Grunnlag for beslutninger som former samfunnet

I november 2023 byttet Kantar Public navn til Verian.

 

Få et tilbud. Del din problemstilling med oss.

Aktuelt

Trakasseringsbarometeret

Trakasseringsbarometeret er en nasjonal kartlegging av forekomsten og forståelsen av seksuell trakassering i norsk arbeidsliv. 

The Reykjavik Index for Leadership

Etablert i 2018 som den første globale kartleggingen av holdninger til kvinner og menns egnethet for ledelsesstillinger over hele G7 og mer enn 40 andre land. Undersøkelsen dekker alle kontinenter.

Klimaundersøkelsen

I samarbeid med Klimaetaten (Oslo kommune) gjennomfører vi årets klimaundersøkelse i Oslo (og omegn); Klimaundersøkelsen 2024. Klimaundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2017.

Hei og velkommen

For å løse de komplekse utfordringene samfunnet står overfor i dag, er det helt avgjørende å forstå befolkningens holdninger og atferd - uavhengig av om det handler om klima og bærekraft, helsetjenester, sikkerhet, forsvar, skole og utdanning, likestilling eller integrering, eller andre spørsmål. Denne innsikten har vi levert siden 1946, tidligere som Norsk Gallup - nå som Verian.

Vi fremskaffer solide kunnskapsgrunnlag og ny innsikt som bidrar til å forstå og utvikle offentlige tjenester og velge de riktige tiltakene. Det handler om å fremskaffe et best mulig grunnlag for å ta de viktige beslutningene, de som former samfunnet. Dette er vår drivkraft.

Vi analyserer samspillet mellom samfunnsutviklingen og befolkningens atferd og holdninger. Vi bidrar med evaluering av tiltak i offentlig sektor og kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling.

Velkommen til Verian!

Landsleder

Roar_Hind_500x500

Roar Hind

Daglig leder

Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester til alle aktører i offentlig sektor, der vi bistår med grunnlag for faktabaserte beslutninger.

Vår brede og mangeåringe erfaring med å forstå mennekser, i kombinasjon med datavitenskap og analyse, bidrar til innsiktsfull og samfunnsnyttig beslutningsgrunnlag for våre kunder. 

Verian er en verdensledende og uavhengig aktør innen samfunnsforskning, evaluering og faktabasert rådgivning. Våre tjenester er rettet mot myndigheter og offentlige virksomheter.

Vi bistår våre oppdragsgivere med å forbedre utformingen av offentlige tjenester, ordninger og tiltak i alle faser. Dette har vært vår ekspertise i mer enn 60 år.

Våre konsulenter har bred erfaring med å forstå innbyggeres adferd og har bred innsikt i hvilke faktorer som kan føre til endring.

Vår ekspertise innen politiske meningsmålinger bidrar til både kunnskapsbaserte beslutninger og økt kvalitet i den offentlige debatten.

Case study

Tackling workplace sexual harassment

Evidence

Work_harassment-508907975

Case study

Measuring the digitisation of payments and the Eurozone cash economy

Evidence

BE_E_1470936655_HiRes

Case study

Implementing vaccination policy across the EU

Policy Development and Evaluation

EU-inoculation_1920x1080

Siste nytt

Verian Norge har bistått HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter) med å gjennomføre en oppdatert kartlegging av nordmenns holdninger til jøder og muslimer. Undersøkelsen er en forkortet versjon av HL-senterets undersøkelser i 2011, 2017 og 2022, som er utviklet og gjennomført med bistand fra Verian (daværende Kantar Public og før dette TNS Gallup). Formålet med årets undersøkelse har vært å finne ut om nordmenns holdninger til jøder og muslimer har endret seg etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober 2023 og den etterfølgende krigen i Gaza.

Verian Norge har bistått HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter) med å gjennomføre en oppdatert kartlegging av nordmenns holdninger til jøder og muslimer. Undersøkelsen er en forkortet versjon av HL-senterets
16. mai 2024

16 mai 2024

Etter et historisk lavmål i 2022 viser Finans Norges och Verians (tidligere Kantar Public) undersøkelse Forventningsbarometeret at norske husholdninger har en økt tro på framtiden.

Nordmenns forventninger til egen og norsk økonomi for første kvartal er fortsatt svært lave. Husholdningene melder at egen økonomi er blitt verre det siste året– men antallet er færre enn ved forrige måling. Når husholdningene ser fremover er deres fremtidstro kraftig forbedret. Det er nå langt flere optimister enn pessimister.

Det er fortsatt lav interesse for store innkjøp og investeringer samtidig som husholdningene vil nedbetale lån de allerede har. Mange uttrykker imidlertid et sterkere ønske om bruke penger på å reise. Reiseønsket har ligget i en sterkt stigende trend siden pandemien.

Forventningsbarometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem delindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. Barometeret er et samarbeid mellom Finans Norge og Verian og lages hvert kvartal. Les artikeln på VG.no.

Etter et historisk lavmål i 2022 viser Finans Norges och Verians (tidligere Kantar Public) undersøkelse Forventningsbarometeret at norske husholdninger har en økt tro på framtiden. Nordmenns forventninger til egen og norsk økonomi for første kvartal
25. april 2024

25 apr 2024

De borgerlige partiene har et klart flertall med 89 mandater mot de rødgrønnes 79. Sammenlignet med Stortingsvalget 2021, ville Høyre vunnet hele 13 mandater, mens Senterpartiet mistet hele 19 mandater.

Aprilmålingen for TV2 viser en fremgang for Arbeiderpartiet på vel ett prosentpoeng, fram til 21 prosent. Målingen viser at de yngste velgerne nesten er helt borte. Ap ville kun fått 7 prosents oppslutning, om de under 30 år fikk bestemme (og de gjelder både menn og kvinner). AP oppnår 17 prosent blant de mellom 30 og 60 år, mens oppslutning blant velgere over 60 år er på 33 prosent. Blant velgerne som jobber i privat sektor er Ap nå jevnstore med Frp (begge med 16 prosents oppslutning), langt bak Høyre (39 prosent). Høyre og Ap er tilnærmet jevnstore blant velgere som jobber i offentlig sektor. Bakgrunnstallene viser også at Ap fortsatt lekker velgere i hopetall til Høyre, med en netto velgerovergang på 54.000 velgere. Det er samtidig tegn til at velgerflukten til Høyre bremses. I forrige måned var den netto overgangen fra Høyre til Ap på hele 79.000. Og i høst, før Erna Solbergs aksjeskandale, var tilsvarende velgerovergang på rundt 100.000.

Høyre oppnår vel 28 prosent og går frem på aprilmålingen med vel ett prosentpoeng, blant annet fordi de henter flere velgere ned fra gjerdet og fra Sp. Mens Høyre nå har 53.000 velgere på gjerdet, har Ap har en ganske massiv velgerreserve. 142.000 velgere som stemte Ap sist stortingsvalg, sier nå at de ikke ville brukt stemmeretten sin om det var valg i dag. Det utgjør nesten hver femte Arbeiderpartivelger.

På borgerlig side oppnår Fremskrittspartiet 13 prosent. Dette er en nedgang på nær ett prosentpoeng fra forrige måling.

SV går mest fram på aprilmålingen og er med klar margin landets fjerde største parti, og oppnår hele 10,6 prosent. Dette er en framgang på 1,5 prosentpoeng fra forrige måling. SV har hentet 64.000 velgere fra Arbeiderpartiet siden stortingsvalget og mistet kun 3.000 andre veien.

Med 5,5 prosents oppslutning har 253.000 velgere flyktet fra Senterpartiet siden stortingsvalget. Nå har SP bare 150.000 tidligere velgere igjen. SP henter knapt velgere fra andre partier, og ikke en eneste velger fra de tre største partiene, Høyre, Ap eller Frp.

Venstre er trygt over sperregrensen med 5,2 prosent oppslutning, samtidig er det en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng fra forrige måling. Rødt er også denne måneden godt over sperregrensen med 4,9 prosent, men har en tilbakegang på 0,7 prosent. KrF har på sin side en framgang på 1,4 prosentpoeng, og er på månedens måling over sperregrensen med 4,4 prosent. MDG har en liten framgang fra forrige måling, men er fortsatt under sperregrensen med 3,6 prosent. Både Industripartiet og «Andre» partier har sterk tilbakegang i aprilmålingen. 0,96 prosent av de spurte sier de foretrekker den enda ferskere konkurrenten «Det norske industriparti», stiftet av Owe Ingemann Waltherzøe, som ble kastet ut av det opprinnelige Industripartiet.

Stortingsmandater

På Verians måling for TV 2 har de borgerlige partiene klart flertall med 89 mandater mot de rødgrønnes 79. Mens Høyre ville vunnet hele 13 mandater sammenlignet med Stortingsvalget 2021, ville Senterpartiet mistet hele 19 mandater.

TV 2 rapporterer

Månedens partibarometer for TV 2

Om målingen

Undersøkelsen er utført av Verian for TV 2. Et landsrepresentativt utvalg på 999 personer er intervjuet i perioden 2. april til 8. april 2024. Usikkerhetsmarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.

De borgerlige partiene har et klart flertall med 89 mandater mot de rødgrønnes 79. Sammenlignet med Stortingsvalget 2021, ville Høyre vunnet hele 13 mandater, mens Senterpartiet mistet hele 19 mandater. Aprilmålingen for TV2 viser en fremgang for
26. april 2024

26 apr 2024

Hva skjer hos oss

Abonner nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert.

Meld deg på nyhetsbrevet fra Verian, og hold deg oppdatert om våre siste prosjekter, funn og arrangementer.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst.

Jobbe hos oss

Er du interessert i en jobb i Verian, besøk vår globale karriereside.