UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Laat je niet interneppen

14 december 2023

Verian heeft in opdracht van het Ministerie van JenV en het Ministerie van BZK onderzoek gedaan naar de mate waarin burgers misleidende berichten ontvangen en hoe zij hiermee omgaan. Het onderzoek wijst uit dat een groot deel van de burgers weleens een nepbericht ontvangt (o.a. van een bezorgdienst), maar onvoldoende checkt of het bericht en de afzender kloppen. Met de campagne ‘Laat je niet interneppen’ roept de Rijksoverheid iedereen op om goed de afzender van online berichten te controleren en bij twijfel het bericht weg te klikken.

Nepberichten van bezorgdiensten

Drie op de vijf Nederlanders geven aan weleens een nepbericht dat van een bezorgdienst lijkt te komen, ontvangen. De afzender wordt vaak niet gecontroleerd: bijna de helft van de mensen die weleens nepberichten ontvangt, checkt zo’n bericht nauwelijks als een vergelijkbaar bericht verwacht wordt. Rond de feestdagen laten miljoenen Nederlanders hun kerstinkopen thuisbezorgen. Tussen alle berichten over de status van de bezorging valt een nepbericht veel minder op.

Minder alert als bericht verwacht wordt

De meerderheid van de Nederlanders (85%) ontvangt weleens een nepbericht via e-mail, sms of WhatsApp. De helft zelfs één of meerdere keren per maand. Hoewel bijna negen op de tien mensen (86%) zeggen de afzender te controleren als ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van een online bericht, besteedt bijna de helft (43%) daar minder aandacht aan wanneer op dat moment een bericht van die vermeende organisatie verwacht wordt. Niet zonder gevolgen, want de mensen die minder aandacht besteden aan het controleren, klikken bijna drie keer zo vaak op een valse link.

Geïnfecteerd, gehackt of geld verloren

Vaak klikken mensen op een valse link omdat het nepbericht geloofwaardig of op dat moment op hen van toepassing lijkt. Drie op de tien klikken weleens op zo’n link omdat ze op dat moment een pakket verwachten. De meest voorkomende gevolgen van het klikken op een valse link: een geïnfecteerd apparaat (met een virus, malware of spyware) en financiële schade. “Ook al verwacht je een bericht van een bedrijf of overheidsinstantie, het is belangrijk om alert te blijven en de afzender te controleren voordat je op een link in zo’n bericht klikt”, zegt Frederiek Burlage, Cybercrime Specialist van de Politie.

Laat je niet interneppen

De meerjarige campagne van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties roept mensen op goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken of swipen. Op laatjenietinterneppen.nl kunnen mensen meer informatie vinden over hoe ze dit soort online misleiding kunnen herkennen en wat ze ertegen kunnen doen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in november 2023 uitgevoerd door Verian in opdracht van Rijksoverheid. De representatieve steekproef bestaat uit 1.033 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Joyce_van_Brecht_500x500

Joyce van Brecht

Client Director Behaviour Change

Onze laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om 
regelmatig updates te ontvangen over onze nieuwste inzichten en onderzoeken.

Onze experts over de hele wereld produceren voortdurend inzichten met betrekking tot vraagstukken in het publieke domein, die wij graag delen.

Je kunt je op elk moment uitschrijven.