UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Klima-undersøkelsen

I samarbeid med Klimaetaten (Oslo kommune) gjennomfører vi Klimaundersøkelsen 2024. Klimaundersøkelsen gjennomføres årlig siden 2017. Den kartlegger adferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo og Akershus. Resultatene publiseres på klimaoslo.no til våren.

NO_E_1172143492_HiRes

Hva er Klimaundersøkelsen?

Bystyret i Oslo har vedtatt at Oslo skal bli en klimarobust by tilnærmet uten utslipp av klimagasser i 2030. Hvordan Oslo skal oppnå dette vises i kommunens klimastrategi. Den består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder. Klimavennlig byplanlegging og -utvikling, infrastruktur og smarte energiløsninger vil spille en viktig rolle i veien fremover. Men for at Oslo skal nå sine klimamål, må også befolkningen og næringslivet være med på laget og ta del i store og små endringer.  

Klimaundersøkelsen gjennomføres for å kartlegge både gjennomførte klimatiltak og potensialet for adferdsendringer som bidrar til å senke klimagassutslipp. Den avdekker i tillegg holdninger til klimamålene og Oslos klimaarbeid. Undersøkelsen er rettet mot næringslivet og befolkningen i Oslo, men også befolkningen i Akershus. Deres aktiviteter i Oslo, ikke minst gjennom arbeidslivet, har mye å si for klimamålene.  

Klimaundersøkelsen 2024

Dette er åttende gang Klimaundersøkelsen gjennomføres. I år har vi i Verian fått oppdraget med å gjennomføre årets Klimaundersøkelse 2024. Verian (tidligere Kantar) har gjennomført tilsvarende undersøkelse i 2017, 2018 og 2019.

Om undersøkeslen

Klimaundersøkelsen har to ulike målgrupper:

 1. Beboere i Oslo og Akershus kommune
 2. Virksomheter lokalisert i Oslo

Tematikk i befolkningsundersøkelsen:

 1. Forbruk, gjenbruk og avfall
 2. Energisparing
 3. Bruk av transportmidler
 4. Oslo som en klimarobust- og foregangsby
 5. Holdninger til trafikken

Tematikk i undersøkelsen blant virksomheter:

 1. Økt bevissthet om klimarisiko
 2. Klimaledelse
 3. Kjøretøy og utslippsfri transport
 4. Klimavennlige jobbreiser

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge innbyggerne sine holdninger, atferd og kjennskap til ulike klima- og miljørelaterte spørsmål. Resultatene fra undersøkelsen gir Klimaetaten viktig innsikt i og forståelse av innbyggernes kunnskap og engasjemtent i lokale klimaspørsmål, samt næringslivets eget klimaarbeid og oppfatning om kommunens klimatiltak. 

Verians rolle

Verian har bistått med utformingen av årets spørreskjema, samt innsamlingen av data. Verian vil bruke resultatene til å produsere rapporter og grafikk som vil bli publisert på Klimaetaten sine nettsider. Datane og resultatene vil gi verdifull innsikt i kommunens videre arbeid med klimamålene. 


Hva skjer hos oss

Abonner  nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert.

Meld deg på nyhetsbrevet fra Verian, og hold deg oppdatert om våre siste prosjekter, funn og arrangementer.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst.