UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Tilfredshet med Oslo kommune

Oslo kommunes innbyggerundersøkelse gir en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger om hvordan det er å bo og leve i Oslo kommune.

NO_P_598308225_HiRes

Innbyggerundersøkelsen 2023

Verian (tidligere Kantar Public) har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført Innbyggerundersøkelsen 2023. Målet med Oslo kommunes innbyggerundersøkelse er å gi kommunens politikere og ansatte en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger om hvordan det er å bo og leve i Oslo kommune.

Undersøkelsen har blitt gjennomført syv ganger tidligere, sist i 2018. Undersøkelsen har siden 2010 blitt gjennomført hvert fjerde år, og årets undersøkelse ville normalt vært gjennomført i 2022, men ble utsatt som følge av koronapandemien. Årets innbyggerundersøkelse favner bredt og er den mest omfattende noensinne. Nær 29 000 innbyggere har svart og utgjør et representativt utvalg av Oslos befolkning.

Undersøkelsen er en publikumsundersøkelse der innbyggerne vurderer ulike forhold knyttet til Oslo som by å bo i. Innbyggerne blir blant annet bedt om å vurdere ulike kommunale tjenester og tilbud, samt spørsmål knyttet til miljø, samferdsel og levekår. Undersøkelsen kartlegger også innbyggernes opplevelse av trivsel og tilhørighet, deres inntrykk av trygghet og kriminalitet, samt ulike sider knyttet til demokrati og muligheter for å påvirke.

Tematikk i undersøkelsen

 1. Trivsel og tilhørighet
 2. Kommunale og statlige tjenester
 3. Trygghet
 4. Opplevelse av å bli dårlig behandlet
 5. Natur og miljø
 6. Bruk av fritiden
 7. Framkommelighet og parkeringsmuligheter
 8. Vedlikehold av veier og fortau
 9. Oppvekstmiljø og kultur- og fritidstilbud for barn og unge
 10. Kulturtilbudet for voksne
 11. Informasjon og digitale tjenester
 12. Medvirkning og deltagelse i lokalpolitikken
 13. Koronapandemien
 14. Samlet vurdering

Målet med undersøkelsen

Målet med Oslo kommunes innbyggerundersøkelse er å gi kommunens politikere og ansatte en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger om hvordan det er å bo og leve i Oslo kommune.

Innbyggerundersøkelsen er en del av et større kunnskapsgrunnlag, og vil bli brukt i kommunens arbeid med å utvikle byen og forbedre tjenestetilbudet. Undersøkelsen er bestilt av Oslo kommune og gjennomført av Verian.

Datainnsamlingen til Oslo kommunes innbyggerundersøkelse ble gjennomført i april og mai 2023, av Verian på oppdrag fra Oslo kommune. Målgruppen til undersøkelsen er innbyggere i Oslo kommune over 18 år.

Verians rolle

Verian har bistått med utformingen av spørreskjema, samt innsamlingen av data og rapportering. Resultatene kan leses i resultatportalen med tidsserier, skriftlig word-rapport med utvalgsdokumentasjon, grafikkrapport og tabellsett.

Hovedresultater for 2023

Det er generelt sett høy trivsel blant innbyggerne i Oslo kommune. Nesten åtte av ti trives i Oslo, og bare fire prosent svarer at de mistrives. Åtte av ti svarer at de trives i området de bor i. På oppvekstfeltet er resultatene jevnt over gode. Blant de som har erfaring med tjenester som barnehage, skole, aktivitetsskole og helsestasjon er det godt over halvparten og opp mot 70 prosent som er veldig fornøyde. Syv av ti svarer at de føler tilhørighet til Oslo, og det er små forskjeller mellom bydelene.


Hva skjer hos oss

Abonner  nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert.

Meld deg på nyhetsbrevet fra Verian, og hold deg oppdatert om våre siste prosjekter, funn og arrangementer.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst.