UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Draagvlak voor NAVO blijft groeien

08 mei 2024

Verian voerde in opdracht van de Atlantische Commissie een onderzoek uit naar het draagvlak van de NAVO onder het Nederlands publiek. Het onderzoek van begin 2024 is de vierde meting sinds 2019 en laat opnieuw een groei in draagvlak zien. Dit heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.

NAVO van groot belang voor onze veiligheid

De kennis over de NAVO als organisatie blijft groeien en steeds meer Nederlanders vinden de NAVO van groot belang voor onze veiligheid. Waar voor de oorlog in Oekraïne 75% van de Nederlanders dit belang zag, is dit nu 90%. 92% ziet het verdedigen van andere NAVO-lidstaten dan ook als belangrijkste NAVO-taak en ook staan steeds meer Nederlanders achter Artikel 5 (een aanval op één is een aanval op allen).

Oekraïne en Rusland

Tweederde vindt dat Oekraïne, al dan niet versneld, mag toetreden tot de NAVO. Hier worden meestal wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat eerst de oorlog met Rusland voorbij moet zijn. Wat betreft de opstelling van de NAVO richting Rusland, vindt 69% dat de NAVO zich harder op zou moeten stellen. Dit is een lichte stijging t.o.v. 2023. 42% vindt dat Europa goed in staat is om Rusland op defensiegebied het hoofd te bieden. Voor de oorlog was dit slechts 15%, maar in 2023 zag men het nog iets positiever in (44%) dan nu.

Twijfels over voorbereiding Nederland op eventuele oorlog

Ondanks een toename van kennis en draagvlak voor de NAVO, zijn er twijfels over hoe goed Nederland is voorbereid op een eventuele oorlog. Iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat Nederlad slecht is voorbereid als er een oorlog zou uitbreken. Betere voorlichting vanuit de Overheid over de mogelijke gevolgen van een oorlog zou hierbij kunnen helpen volgens 6 op de 10 Nederlanders. De helft is voorstander van het invoeren van een vorm van dienstplicht.

Meer resultaten

Andere onderwerpen die in het onderzoek aan bod kwamen, zijn o.a. de bijdrage van de NAVO aan de relatie met de V.S. en Mark Rutte als eventuele Secretaris-Generaal van de NAVO. Lees er meer over in de rapportage.

Bart

Bart Koenen

Client consultant

Onze laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om 
regelmatig updates te ontvangen over onze nieuwste inzichten en onderzoeken.

Onze experts over de hele wereld produceren voortdurend inzichten met betrekking tot vraagstukken in het publieke domein, die wij graag delen.

Je kunt je op elk moment uitschrijven.