UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Onze experts

 
 

We werken als onderzoekers, adviseurs en consultants voor overheden, de publieke sector, niet-gouvernementele organisaties, instellingen en bedrijven op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Ons expertise omvat alle facetten van overheidsbeleid, publieke diensten en overheidscommunicatie. Dit doen we op regionaal, nationaal én internationaal niveau. 

Natasja-van-der-Laan-1

Natasja van der Laan

Co-Managing Director

Klanten helpen om hun vraagstukken op te lossen. Dat is waarom ik jaren geleden in dit vak stapte. En dat is wat ik nog steeds iedere dag met zoveel plezier doe. Samen om de tafel om een vraagstuk te ontrafelen, tot de kern te komen. Nieuwsgierig uitkijken naar de resultaten. En zo een stapje dichter bij de oplossing komen. Binnen Verian helpen we (semi-)publieke instellingen met het optimaliseren van hun beleid, communicatie en dienstverlening. Dit doen we door met onze klanten strategische gesprekken te voeren over hun (maatschappelijke) vraagstukken en vervolgens te zorgen dat alle benodigde expertise wordt ingezet om de opdracht goed uit te voeren. Ik ben een verbinder, vind het belangrijk dat de juiste mensen bij een opdracht betrokken worden. En dat slim gebruik wordt gemaakt van relevante kennis en best practices, bijvoorbeeld via collega’s uit het buitenland. Mijn studie Bedrijfskunde en NIMA-C hebben mij geholpen om vanuit ‘het bredere plaatje’ te denken en gericht naar je doel toe te werken. Ik ben ontzettend trots dat wij - een gespecialiseerd, divers en enthousiast team - onze honderden klanten naar tevredenheid kunnen helpen met het oplossen van hun vraagstukken. Ik kijk erg uit naar de gesprekken met je.

Ahmed-Ait-Moha

Ahmed Ait Moha

Co-Managing Director

Samen met Natasja van der Laan vorm ik de directie van Verian Nederland. Daarnaast hou ik mij als onderzoeker en adviseur met 20 jaar ervaring in de publieke sector, nog steeds met heel veel plezier bezig met onderzoek. Ik beschouw mezelf als een generalist als het gaat om onderzoeksmethodieken; methode staat bij mij altijd in dienst van het leveren van hoogwaardige resultaten. Als adviseur begeleid ik mijn klanten zowel gedurende de onderzoekstrajecten, maar vooral ook bij de interne en externe uitrol van onderzoeksbevindingen. Zo waarborg ik dat de onderzoeken impact- en betekenisvol zijn. Ik ga graag aan de slag met uitdagende en gevoelige vraagstukken, bijvoorbeeld vraagstukken met een complex stakeholdersveld of politieke- of maatschappelijke gevoeligheid. Zo weet ik heel goed complexe onderzoeks- en beleidsvraagstukken te vertalen naar concrete en haalbare oplossingen en kan ik deze op een begrijpelijke manier presenteren aan klanten. Draagvlak creëren op alle niveaus (van boardroom tot uitvoering) geeft mij energie en ik word dan ook veelvuldig gevraagd om te begeleiden bij de interne en/of externe uitrol van onderzoeksresultaten.

Dieter_Verhue_500x500

Dieter Verhue

Research Director

Als zoon van een wetenschapper ben ik al van jongs af aan enorm nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit. Tijdens mijn studie Psychologie ging mijn interesse vooral uit naar menselijk gedrag. Ik wilde graag weten hoe de samenleving werkt, en hoe je dat in kaart brengt. Daarna rolde ik het marktonderzoek in, en ontdekte ik hoe interessant het is om praktisch toepasbaar onderzoek te doen en daarmee organisaties verder te helpen. Ook na ruim twintig jaar in het vak, raak ik daar niet op uitgekeken. Het geeft mij veel bevrediging iets voor mijn opdrachtgevers te kunnen betekenen en lange-termijnrelaties met ze op te bouwen. Maar ik werk ook graag samen met collega’s in multidisciplinaire teams en vind het boeiend om in een speelveld van verschillende belangen te werken. Collega’s omschrijven mij als analytisch, duidelijk, eerlijk en flexibel. Ik hecht net zoveel waarde aan kwalitatief als aan kwantitatief onderzoek, maar ben zelf vooral expert in kwantitatief. Ik steek graag ‘de handen uit de mouwen’ en ben niet bang voor een beetje complexiteit, maar eenvoud is toch het mooist. Als ik niet aan het werk ben, help ik mijn kinderen met wiskunde, ben ik aan het hardlopen of ben ik in mijn garage te vinden, waar ik aan oude auto’s sleutel.

Matthijs_de_Gier_500x500

Matthijs de Gier

Client Director, expert Mobiliteit en Leefomgeving

Toen ik tijdens mijn studie econometrie voor het eerst onderzoek deed naar het mobiliteitsgedrag van mensen, was het voor mij al duidelijk dat ik hier verder mee wilde. Was het aanvankelijk het modeleren dat me zo trok, nu is dat vooral het raakvlak van mobiliteit met ruimte, vrije tijd, milieu en duurzaamheid. Ik vind het interessant om te kijken naar de context waarbinnen het mobiliteitsgedrag zich afspeelt. Veel energie haal ik dan ook uit de contacten en samenwerking met specialisten op die andere terreinen. Ik houd de laatste ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten, zodat ik goed kan inspelen op vragen vanuit de publieke sector over b.v. zelfrijdende auto’s, autodelen, elektrische auto’s, Smart Mobilty en Mobility As A Service. Ook ben ik bij Verian nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Nederlands Verplaatsingspanel. Ook een interessant vakgebied dat nooit stilstaat.

Lisanne_van_Thiel_500x500

Lisanne van Thiel

Client Director

Cijfers, ik word er blij van. Op de middelbare school was wiskunde mijn favoriete vak. De keuze voor de studie Econometrie was dan ook een schot in de roos. Ik heb het altijd erg leuk gevonden om vraagstukken op te lossen door middel van cijfers. Ik werk nu ruim zestien jaar in het marktonderzoek en doe nog steeds wat ik leuk vind: creatieve, soms complexe onderzoeksoplossingen bedenken voor de meest uiteenlopende vraagstukken van onze klanten. In mijn rol als team manager ben ik daarnaast ook verantwoordelijk voor het overzicht van alle projecten - vaak meer dan honderd - die wij met ons team uitvoeren. De helicopterview die ik door de jaren heen heb ontwikkeld en mijn voorliefde voor lijstjes en Excel-bestanden komen hierbij zeer goed van pas. Het is altijd een puzzel, maar door de veelzijdigheid, deskundigheid en het enthousiasme van ons team lossen we die puzzel altijd weer op. Mijn collega’s vinden mij een doorzetter en een verbinder. Ik houd wel van een uitdaging en breng graag de juiste mensen bij elkaar om die uitdaging samen aan te gaan. Waar kunnen wij je bij helpen?

Joyce_van_Brecht_500x500

Joyce van Brecht

Client Director Behaviour Change

Wat doen mensen, waarom doen ze wat ze doen, en hoe kunnen we aangezet worden tot het maken van andere keuzes en het doorbreken van gewoontes? Vragen die me eigenlijk altijd hebben geboeid. De intrinsieke motivatie voor gedrag, gecombineerd met mijn nieuwsgierigheid en drive om vragen te beantwoorden hebben me in mijn carrière gebracht waar ik nu ben. Als Client Director Behaviour Change werk ik graag samen met opdrachtgevers uit de publieke sector aan maatschappelijke (gedrags)vraagstukken. Ik geloof erin dat data een cruciale rol spelen in het nemen van de juiste beslissingen en het vormen van goed beleid. Niet alleen maar bedenken wat de doelgroep denkt of doet, maar dit daadwerkelijk bij de doelgroep ophalen. En dit combineren met al bestaande (wetenschappelijke) inzichten. Gelukkig zie ik om me heen dat gedragsinzichten steeds vaker serieus worden genomen en toegepast worden in de praktijk. Heel waardevol, gezien het feit dat veel van de maatschappelijke uitdagingen waar we nu mee te maken hebben vrijwel altijd op enige manier over mensen en gedrag gaan. Denk aan het klimaatvraagstuk, waarbij het van groot belang is dat mensen mee gaan en veranderen. Onderzoek doen naar drijfveren en belemmeringen, en die vertalen naar advies en concretere oplossingsrichtingen is dan cruciaal. En dat is precies waar ik enthousiast van word.

Stefan_Elbers_500x500

Stefan Elbers

Client Director Behaviour Change

Sinds de zomer van 2022 werk ik als Client Director Behaviour Change bij Verian. De jaren daarvoor was ik als senior onderzoeker vanuit de Hogeschool Utrecht betrokken bij een groot aantal onderzoeksprojecten in het domein van leefstijl en gezondheid. Daarmee heb ik veel ervaring opgedaan in het vertalen van gedragswetenschappelijke inzichten naar concrete oplossingen en interventies. Menselijk gedrag speelt een essentiële rol in de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Bij het zoeken naar oplossingen wordt vaak gefocust op factoren als motivatie en wilskracht, terwijl onbewuste processen – waaronder gewoonten en impulsen - doorgaans een cruciale rol spelen. Daarnaast is het voor de publieke sector van belang om voorbij het individu te kijken en alle relevante omgevingsfactoren mee te nemen in de analyse. Ik ben heel blij dat ik in deze functie me bezighoud met gedragsveranderingsvraagstukken die de samenleving raken. De uitgebreide mogelijkheden bij Verian op het gebied van dataverzameling en -analyse bieden hiervoor een perfecte basis.

Bart_Koenen_500x500

Bart Koenen

Client Consultant

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Maatschappelijke vraagstukken worden complexer, de verhouding tussen overheid en burger verandert wereldwijd en de digitale en technische ontwikkelingen hebben een revolutionaire impact op de manier waarop wij mensen met elkaar omgaan. Onderzoek doen naar deze ontwikkelingen en daar ook nog iets over mogen vertellen, vind ik het allerleukste aan mijn vak. Net als de interactie met onze opdrachtgevers, want het uitvoeren van goed onderzoek doe je tenslotte samen. Vaak hoor je hierbij zeggen dat het belangrijk is om te weten wat er bij ‘de klant’ speelt, maar ik draai dat graag om door te zeggen dat het net zo belangrijk is om te weten wat er onder de mensen speelt. Dat tegendraads durven zijn, had ik als klein kind al. Alleen heb ik daar via mijn studies maatschappijgeschiedenis en mediawetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam een academisch verantwoord sausje over gegoten. Dat tegendraadse, heette vanaf toen ‘de zaken goed vanuit een ander perspectief kunnen bekijken’.

Sabine_Hooijmans_500x500

Sabine Hooijmans

Client Consultant

Wanneer ik me prettig voel? Als ik weet waar ik aan toe ben en als er structuur is. Ik houd van to-do-lijstjes en overzichtelijke planningen. Thuis gebruik ik ze voor vakanties, maar op het werk zijn ze perfect voor mijn werk als projectmanager van grootschalige dataverzamelingsprojecten. Doe mij maar een uitgebreid project, waarin ik met veel verschillende mensen - intern en extern - moet schakelen, verschillende onderzoeksmethodes en steekproefbronnen worden gebruikt en strakke deadlines moeten worden gehaald. In de afgelopen jaren heb ik veel mooie projecten uitgevoerd voor verschillende overheidsinstanties en universiteiten. Een traject is voor mij pas echt geslaagd als ik samen met alle betrokken personen het project efficiënt heb uitgevoerd en de opdrachtgever over de juiste data beschikt. Collega’s zien mij als een duizendpoot die de rust kan bewaren en anderen graag helpt. Met mijn twee jonge kinderen is het thuis wel eens lastig om de structuur te bewaken, maar ook daar haal ik weer lessen uit die ik in mijn werk kan gebruiken.

Martin_Schalkwijk_500x500

Martin Schalkwijk

Client Consultant

Het eerste wat mijn collega’s van mij zeggen is dat ik analytisch, zorgvuldig en direct ben. Dat klopt! Het leven is te kort om bezig te zijn met bijzaken of fouten corrigeren. Daarom is mijn stelregel: ‘liever van tevoren goed nagedacht dan achteraf puinruimen’. Een richtlijn die me al ruim 20 jaar binnen het marktonderzoek goed van pas is gekomen. Daarnaast probeer ik altijd de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden en wil ik onderzoeken wat er écht aan de hand is. Ook op dit punt vind ik dat een goed gesprek vooraf veel hoofdpijn achteraf kan voorkomen. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt met een veelheid aan ministeries aan de evaluatie van allerlei campagnes. Daarnaast heb ik diverse (semi-) wetenschappelijke instituten en NGO’s geholpen data van hoge kwaliteit te verzamelen onder soms heel specifieke doelgroepen.

Marsha_Hilhorst_500x500

Marsha Hilhorst

Client Consultant

Samen kom je tot een beter resultaat; of je nu samen met een klant een goede, overzichtelijke vragenlijst opstelt, of samen met een dataverwerker een perfect databestand maakt. Ik werk graag in multidisciplinaire teams, waar iedereen zijn eigen unieke eigenschappen inzet om een onderzoeksproject tot een succes te maken. Ik houd van onze open en vriendelijke werksfeer met ruimte voor overleg, vragen en ideeën. Het bewaren van het overzicht, het delen van kennis en tegelijkertijd het einddoel in het vizier houden zien mijn collega’s als mijn kracht. Net als alle andere onderzoekers ben ik nieuwsgierig en een van de leukste aspecten van ons werk is dat je je steeds weer mag verdiepen in nieuwe onderwerpen. Mijn nieuwsgierigheid dreef me ooit naar Amsterdam en een studie Psychologie. Ik was vooral geïnteresseerd in het effect van de omgeving op het individu. Dat ben ik nog steeds. Het beïnvloedt mijn keuze voor films, boeken, vakantiebestemmingen. Én het zorgt ervoor dat ik mijn steentje probeer bij te dragen aan een fijne en gezonde leefomgeving, ook op het werk.

Evianne_Hazeleger_500x500

Evianne Hazeleger

Senior Research Executive

Voor ieder project mag ik me weer verdiepen in een interessant maatschappelijk onderwerp. Telkens opnieuw worden mijn leergierigheid en nieuwsgierigheid daarmee getriggerd en dat geeft me veel energie. Met ons prachtige werk vormen wij de verbindende schakel tussen de doelgroep en de klant: we dragen bij aan een beter inzicht in de doelgroep en daarmee aan het oplossen van de vraagstukken van de klant. Dat doe ik bij voorkeur vanuit mijn kracht: het managen van deze onderzoeksprojecten. Ik hou graag het overzicht, denk altijd alvast een paar stappen vooruit, werk nauwkeurig, neem de verantwoordelijkheid en kan de rust bewaren in stressvollere situaties. Met anderen samenwerken doe ik altijd met veel plezier. Gelukkig is dat wederzijds, mijn collega’s zien mij als een sociaal, belangstellend en oprecht persoon.

Marène_Kraamer_Kleur_500x500

Marène Kraamer

Research Executive, Expert DE&I

Impact maken met gedegen onderzoek was mijn doel toen ik bij Verian aan de slag ging. Met mijn achtergrond in de gedragswetenschappen en het academische onderzoek probeer ik publieke organisaties te helpen impact te maken in onze samenleving. Een speciale focus binnen mijn werk ligt op inclusie en diversiteit. Een thema waarin representativiteit, sensitiviteit en betrouwbaarheid ten alle tijden geborgd moeten worden. Mij vastbijten in deze vraagstukken geeft betekenis aan iedere dag.

Onze laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om 
regelmatig updates te ontvangen over onze nieuwste inzichten en onderzoeken.

Onze experts over de hele wereld produceren voortdurend inzichten met betrekking tot vraagstukken in het publieke domein, die wij graag delen.

Je kunt je op elk moment uitschrijven.