UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Trakasseri-
barometern

Trakasseribarometern är en möjlighet att vara med och påverka framtiden för svensk arbetsmarknad. Ett arbete för hållbart och inkluderande arbetsliv, fritt från trakasserier.

FR_P_1494581991_HiRes_1920x1080

Trakasseribarometern syftar till att med gemensamma resurser samla, skapa, och sprida kunskap om förekomsten av trakasserier. Det är ett viktigt arbete för att förstå graden av utsatthet. Till exempel vem som blir utsatt, av vem, i vilket sammanhang, grad av tystnadskultur. Insikterna från projektet utgör ett konstruktivt underlag som ligger till grund för förändring, förbättring. 

Resultatet från den senaste mätningen om sexuella trakasserier i arbetslivet (2022) visar bland annat att

  1. Graden av utsatthet var något lägre 2022 än 2020 (10 vs 14 procent, utsatt för sexuella trakasserier i arbetssituation under senaste 12 månaderna).
  2. Pandemin kan ha haft en effekt på resultatet eftersom vissa yrkesgrupper inte vistats på sin fysiska arbetsplats.
  3. Drygt varannan blev utsatt för sexuella trakasserier under ordinarie arbetstid, de flesta av en kollega.
  4. De som arbetat hemifrån blev i högre grad utsatta i ett arbetssammanhang efter arbetstid (AW, konferens, liknande).
  5. Personer med etnisk minoritet eller HBTQI-personer uppger i högre grad att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i en arbetssituation, än övriga. 
  6. Vi märker en ökad medvetenhet: Fler anser att olika konkreta beteenden är att betrakta som sexuella trakasserier nu jämfört med 2020 och 2018.
  7. Graden av tystnadskultur är oförändrad: Drygt varannan väljer att inte berätta att de blivit utsatta.
  8. 3 av 4 upplever att kvinnor och män har samma förutsättningar på arbetsplatsen. Andelen är lägre bland unga kvinnor.
  9. 4 av 10 upplever i hög grad att ledningen arbetar med frågor om trakasserier och sexuella trakasserier. 
  10. Chefer upplever att trakasserier i mycket liten utsträckning är ett problem på arbetsplatsen (3 av 4). 

Undersökningen 2022 genomfördes i samarbete med Industriarbetsgivarna, Unionen, Byggnads, Handels, Kommunal och LO.  

Detta har vi gjort hittills
2018 tog Verian (då hette vi Kantar Public) initiativ till att samla in kunskap och data som kan användas i det förebyggande arbetet med att förhindra sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad. Arbetsmarknadens parter bjöds in för att stödja projektet. Vi genomförde två stora undersökningar bland den yrkesverksamma allmänheten, den första strax efter #MeToo och den andra två år senare, för att förstå graden av utsatthet, när den sker, vem blir utsatt, hur det hanteras och vilket stöd anställda och chefer behöver. 

Forskare vid Göteborgs Universitet sammanställde en forskningsöversikt som visar att det saknas forskning om förebyggande åtgärder samt att det behöver bli tydligare vad sexuella trakasserier innebär.

Fortsatta studier behövs som kan ge vägledning om effektiva åtgärder, samtidigt som vi behöver fortsätta att följa utvecklingen över tid för att försäkra oss om att vi är på rätt väg. 

Några av Sveriges främsta forskare på området, vid Göteborgs Universitet, Stockholms universitet och Mälardalens högskola har deltagit genom kvalitetssäkring och genomförande av forskningssammanställningen.

Fredrik Bondestam, Föreståndare för Sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
Angelica Simonsson, Fil.dr. Göteborgs Universitet
Anna Nyberg, docent i psykologi, Stockholms universitet
Susanna Toivanen, professor i sociologi, Mälardalens universitet


Tidigare rapporter

Här hittar du alla tidigare rapporter. Äldre versioner av Trakasseribarometern publicerades under vårt tidigare namn, Kantar Public eller Kantar Sifo. Nu heter vi Verian, allt annat är lika. 

Summering: Trakasseribarometern 2018 och 2020  

Forskningsöversikt: En del av Trakasseribarometern 2020

Rapport: Trakasseribarometern 2020

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.