UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Mediemätaren baseras på det som har sagts och skrivits om våra partier och partiledare i media.

Bilden i redaktionella och sociala medier påverkar i hög grad partiernas möjligheter att nå ut med sin politik. Partier måste synas för att vinna väljare och då helst i rätt frågor. Därför har vi valt att följa och kartlägga vad som diskuteras på de olika plattformarna samt hur de skiljer sig åt.

Vill du att vi kommer till er och presenterar Mediemätaren? Det gör vi gärna! 

 

KONTAKTA OSS

 

Analys av runt 200 000 omnämnanden per rapport

Mediemätaren är den enda sammanhållna, återkommande analysen som görs av samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i nyhetsmedier. Mediemätaren släpps tre gånger per år (med analysperiod jan-apr, maj-aug och sep-dec) och omfattar runt 200 000 artiklar samt inslag i tv och radio per rapport. De talade kanalerna samlas in i samarbete med AllEars.

Synlighet och kvalitet – receptet för framgång

Fokus i Mediemätaren är politiska frågor, partiledare och partier.

  • Hur stort utrymme får partier och partiledare i nyhetsmedier?
  • Inom vilka ämnen syns partier/partiledare?
  • Hur var tonen gentemot partier/partiledare?

Vi har valt att gå bortom den klassiska frågan om synlighet eller räckvidd. Det är inget bra mått på framgång – men det kan vara en avgörande förutsättning.

Källor och urval

Underlaget till Mediemätaren hämtas från radio, tv, tidningar och nyhetssajter. När vi analyserar sakfrågorna i debatten utgår vi från ett urval.

Lite mer om urvalet för talmedier

För talmedier, som radio och TV, samlar All Ears in materialet till oss. Genom sin teknik för tal till text kan de automatiskt bevaka tusentals källor från TV, radio, poddar och Youtube. Urvalet av vad som bevakas, görs utifrån en redaktionell bedömning om vilket innehåll som är värt att analysera ur ett mediebevakningsperspektiv. 

Alla partier och partiledare behandlas lika

Bevakningen på partier och partiledare utgår från deras namn och har sin utgångspunkt i att alla ska behandlas lika, oavsett hur enkla eller svåra de är att söka på. Vårt mål är jämförbarhet och medlet är sökord som inte resulterar i några betydande mängder irrelevanta inlägg för något parti eller partiledare. Till nackdel innebär det att vi aldrig fångar hela samtalet men till fördel att jämförelser mellan partier och partiledare blir mer rättvis.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med analys av frågor och varumärken i sociala och redaktionella medier? Hör gärna av dig till mig!


Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.