UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Barndom utan baksmälla

De som upplevt vuxnas fylla som barn, vill att vuxna förstår och agerar idag. Detta är den sjätte rapporten under namnet Barndom utan baksmälla.

SW_P_1252669800_1920x1080

Se mig, hör mig, hjälp mig

Att befinna sig i närheten av en vuxen som dricker för mycket påverkar barnet negativt. Vart fjärde barn berättar, nu i vuxen ålder, att ingen uppmärksammade dem i situationen. 

För varannan fanns det vuxna som uppmärksammade dem, men för var femte innebar det inte att något hände. Den vuxne agerade inte. 

De som upplevt vuxnas fylla som barn, vill att vuxna förstår och agerar idag.

Detta är den sjätte rapporten under namnet Barndom utan baksmälla, resultatet av en undersökning som vi har genomfört på uppdrag av Systembolaget. I korthet visar den följande:

  • Som barn upplevde 3 av 10 att en närstående upprepat drack för mycket. I två av tre fall var det en vårdnadshavare. I 9 av 10 fall var det någon i familjen.
  • 9 av 10 säger att det påverkade dem negativt. 

Varannan svarar att det fanns en annan vuxen som uppmärksammade dem i situationen. Dessa vuxna agerade på något sätt i 7 fall av 10 men i vart femte fall gjorde den vuxne ingenting.

  • 6 av 10 säger att det verkligen hjälpte dem som barn, att någon annan vuxen såg och agerade.

Sociala skäl hindrar vuxna 

Bland den vuxna allmänheten har varannan lagt märke till en vuxen i barnfamilj som druckit för mycket. Då har 7 av 10 kvinnor agerat, men bara varannan man.

Varannan uppger att det känns jobbigt att ta upp frågan. Det finns också en rädsla för att förvärra eller förstöra sin egen relation till den som druckit för mycket. 

Syftet med Barndom utan baksmälla är att hjälpa de vuxna, som ser föräldrar dricka i barns närhet, att göra skillnad för barnet. Bakom står Systembolaget AB och barnrättsorganisationerna Bris, Maskrosbarn, Trygga Barnen och World Childhood Foundation. 

Vuxnas drickande ska aldrig bli barns problem. Du kan göra skillnad bara genom att finnas där.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes Verian den 22 april till 2 maj 2024, via Sifopanelen, en slumpmässigt rekryterad onlinepanel. Resultatet är representativt för Sverige. 
Totalt genomfördes 4 423 intervjuer bland allmänheten, i spannet 25-79 år. Kontakta Johan Orbe eller Anton Wallin om metod och genomförande. 

TILL SAJTEN BARNDOM UTAN BAKSMÄLLA

 


Tidigare rapporter

Här hittar du tidigare rapporter. De publicerades under vårt tidigare namn, Kantar Public. Allt annat är lika.

Barndom utan baksmälla 2023

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.