UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Våra experter

 
 

På vårt kontor i Stockholm möter du kollegor med både bredd och djup, i expertis och erfarenhet. Det vi har gemensamt är ett genuint samhällsengagemang, en stor nyfikenhet och stark vilja att i varje uppdrag hitta bästa sättet att ta fram rätt fakta, insikter och väg framåt.  

A_Lundqvist_500x500

Anders Lundqvist

Senior analytiker

Anders har över 15 års erfarenhet inom media och kommunikation, inte minst när det gäller statliga bolag och större myndigheter med komplexa behov. Han har arbetat på Verian i flera år och har sedan tidigare en bred erfarenhet från branschen. Han kännetecknas av en stor fallenhet för att hitta nya lösningar och se på saker ur ett nytt perspektiv. Anders har en magisterexamen från Storbritannien. På torsdagar hittar du honom på innebandyplan.

A_Wallin_500x500

Anton Wallin

Projektledare

Anton har jobbat på Verian sedan sommaren 2021 och har flera års erfarenhet av att arbeta med enkätundersökningar i akademin. Tidigare har han bland annat arbetat med SOM-institutets undersökningar och i ett longitudinellt forskningsprojekt som undersöker hur graviditet och föräldraskap påverkar politiska attityder. Anton skrev sin masteruppsats i sociologi om förtroendet för facken över tid och har ett stort intresse för frågor som berör arbetsmarknaden och politisk opinion. Han sitter med i den grupp som leder vårt arbete inom opinion och undersökningar i den politiska sfären.

C_Theorell_500x500

Caroline Theorell

Föräldraledig, kundansvarig och gruppchef för projektledare

Caroline har 10 års erfarenhet av kvantitativa undersökningar och har arbetat lika länge i företaget. Hon har en bred kompetens av undersökningar inom samhällsområdet och har designat, genomfört och rapporterat allt ifrån breda forskningsstudier för universitet till nischade undersökningar för intresseorganisationer. Hon har även mycket gedigen erfarenhet av upphandlingar. Caroline har en magisterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i psykologi. På fritiden ägnar hon sig åt konditionsidrotter såsom löpning, cykling och längdskidåkning. Caroline är just nu föräldraledig.

C_Månsson_500x500

Cecilia Månsson

Senior projektledare

Cecilia har arbetat på Verian i närmare tio år med fokus på att ge kunder insikter i sitt kommunikationsarbete. Hon har under den tiden hunnit med en lång rad projekt tillsammans med myndigheter och organisationer som ofta har krävt flexibla lösningar. Det har gett henne en unik erfarenhet av att använda olika metoder, såväl text- och innehållsanalys som kvantitativ och kvalitativa metoder. Hennes intresse är att koppla mediebilder med olika målgruppers upplevelser, åsikter och tankar. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och en master i medieanalys och kommunikation.

E_Lundin_500x500

Emil Lundin

Projektledare

Emil Lundin är vår återvändare, från praktik till mer erfaren projektledare, efter flera års erfarenhet hos en branschkollega. Han stärker upp teamet med gedigen statsvetenskaplig utbildning inom politik och offentlig organisation, flankerad av fördjupning i företagsekonomi och demokratihistoria. Intresset för politik är stort vilket märks på de uppdrag han arbetat med tidigare: väljaropinion, politikerförtroende, medlemsfrågor och viktiga frågor hos allmänheten. Hos oss på Verian blir Emil också en av de projektledare som knyter ihop vårt arbete med resten av Europa, bland annat i arbetet med Eurobarometern. Det passar bra, Emil kan det där med internationella och nordiska undersökningar.

E_Deros_500x500

Emily Deros

Projektledare

Emily arbetar till stor del med opinionsmätningar och Väljarbarometern men också med andra undersökningar av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Hennes stora intresse för samhällsfrågor har bland annat kommit i uttryck via engagemang i ideella organisationer som arbetar med jämlikhet och integration. Hon har en magisterexamen i statistik och en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap från Lunds universitet. Emily spenderar gärna sin lediga tid med böcker, bad och brädspel.

E_Lundbom_500x500

Erik Lundbom

Kundansvarig och senior analytiker

Erik har över 25 års erfarenhet av att genomföra analyser och undersökningar från behovsidentifiering till presentation. Han har bland annat varit senioranalytiker på Observer Sverige AB, analyschef på Cision Sverige AB och är sedan 2009 seniorkonsult och analytiker på Verian. Erik ansvarar för vårt årliga anseendeindex, en återkommande mätning av kända svenska varumärkens anseende hos allmänheten. När han inte jobbar är hans laster populärkultur och löpning.

J_Orbe_500x500

Johan Orbe

Kundansvarig och senior analytiker

Johan har 25 års erfarenhet av marknadsundersökningar, analys och omvärldsbevakning. De senaste 10–12 åren har Johan framför allt genomfört uppdrag för uppdragsgivare inom offentlig sektor och civilsamhället. Johan har tidigare erfarenhet från bland annat AC Nielsen, GfK Sverige, Augur Marknadsanalys och Arbetsförmedlingen. Bland Johans uppdragsgivare de senaste åren finns flera av Sveriges största myndigheter. Privat är han en hängiven Gunnerssupporter.

J_Hemberg_500x500

Johanna Hemberg

Projektledare

Johannas yrkesval vittnar om hennes stora samhällsintresse: Delegationen för Migrationsstudier (Delmi), myndigheter som Migrationsverket och Skatteverket, ideellt för Röda Korsets Ungdomsförbund och nu på Verian. Johanna har pluggat i Uppsala, Stockholm och i Amsterdam, har en politices kandidat i statskunskap och en master i global politisk ekonomi. Sin lediga tid spenderar hon gärna på att resa, åka längdskidor och läsa böcker.

J_Lindstrom_500x500

Johanna Lindström

Ansvarig Samhällsutveckling och utvärdering

Johanna har 15 års erfarenhet inom utvärdering och uppföljning, med specifikt fokus på internationellt bistånd. Hon började på Verian 2022 och kommer utveckla Verian utvärderingsverksamhet här i Sverige. Som samhällsengagerad konsult klappar hennes hjärta extra starkt för att utvärderingar och uppföljningar ska bidra till varaktig positiv förändring. Johanna har en magisterexamen från Storbritannien, där hon även jobbade i 10 år.

Jonathan Wennö - cropped

Jonathan Wennö

Managing Director Sverige och Norden

Jonathan har över 20 års erfarenhet som ledare inom undersökningar och analys. Försöker efter bästa förmåga balansera livet för kollegor, kunder och ägare. Leder Verian i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utbildad ekonom från Uppsala med fokus på nationalekonomi och historia, även om tiden som tidningsdistributör och frilansjournalist i Åmål på 80-talet var väl så karaktärsdanande. Spelar gärna piano på egen hand och tennis tillsammans med andra. Hellre än bra är bättre än inte alls.

K_Hajdu_500x500

Katarina Hajdu

Senior projektledare

Katarina är statsvetare med stort och levande intresse för politik, civil beredskap och Östeuropa. Tidigare var hon analytiker på MSB och dessförinnan byggde hon under många år erfarenhet av undersökningar inom samhälle och opinion hos en av våra branschkollegor. Katarina är lika bekväm i kvantitativ som kvalitativ metod, dessutom är hon kunnig i evidensbaserad research.

M_Löwgren_500x500

Manfred Löwgren

Junior projektledare

Manfred är utbildad i statsvetenskap samt säkerhet och krisberedskap vid Försvarshögskolan, till det kommer erfarenhet från Utrikesdepartementet. Den bakgrunden i kombination med hans samhällsintresse och analytiska förmåga landar väl i de uppdrag han har på Verian. Fotbollsintresset är stort, Allsvenskan och då i synnerhet Malmö FF, och allra helst på plats.

M_Lundahl_500x500

Maria Lundahl

Senior analytiker

Maria är en av landets mest erfarna medieanalytiker med lång erfarenhet av konsultativt stöd i medie- och kommunikationsrelaterade frågor, exempelvis att följa upp kommunikationsarbetet för att styra det i rätt riktning och dra lärdomar inför framtiden. Maria har stor vana av att dra slutsatser ur stora mängder information och på ett lättförståeligt sätt kunna förklara komplexa frågor. Maria arbetar med en bred variation av uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor, däribland flera stora myndigheter, organisationer och företag. Hon är också ansvarig för Verians metoder för medieanalys. Maria har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap och språk från Stockholms universitet.

M_Eerd_500x500

Marina van Eerd

Projektledare

Marina har arbetat på Verian sedan mars 2022 och är utbildad samhällsanalytiker från Stockholm universitet. Hon har tidigare arbetat på Stockholms universitets demografiska avdelning där hon framför allt bidragit till forskning gällande unga och föräldraförsäkringen. Till Verian tar hon med sig starka kunskaper inom kvantitativ metod och ett intresse för samhällsfrågor i helhet men framför allt inom jämställdhets- och familjeområdet.

M_Ahlqvist_500x500

Martin Ahlqvist

Kundansvarig och senior analytiker

Från en bakgrund som journalist har nu Martin ägnat de senaste 20 åren åt att dra insikter från data och leverera dem med tydlig riktning framåt. Han har bland annat varit medieanalyschef på Cision och är sedan 2009 kundansvarig och senior analytiker på Verian. Martins kunskap om den publika arenan – där myndigheter, intresseorganisationer och partier samsas med företag med ett uttalat eller självpåtaget samhällsansvar – är både djup och omfattande. Martin är hängiven cyklist och handbollstränare för flickor och pojkar.

M_Ekblad_500x500

Mikaela Ekblad

Kundansvarig och senior analytiker

Mikaela är tillbaka i vårt team efter två lärorika år som analytiker inom kommunikationsområdet på Försvarsmakten. Som kundansvarig hos oss fokuserar hon särskilt på uppdrag kopplade till utmaningar i offentlig sektor. Hon har stor erfarenhet, inte minst i sin sex år långa tidigare anställning hos oss, av att designa och projektleda kvantitativa undersökningsprojekt. Mikaela har pluggat nationalekonomi och statistik på Stockholms universitet. Hon lägger en stor del av fritiden på hundpromenader och diverse trädgårds- och byggprojekt på lantstället i Hälsingland.

N_Karltun_500x500

Nora Karltun

Projektledare

Nora har arbetat på Verian sedan hösten 2021. I ryggen har hon en examen från Uppsala universitet i statsvetenskap och kommer allra senast från Utrikesdepartementet. Med sig till Verian tar hon sitt intresse för kvalitativa studier, samhällsfrågor i allmänhet och utvecklings- samt mångfaldsfrågor i synnerhet. På jobbet har hon också en tendens att vilja utmana kollegorna på quiz om tillfälle ges.

kpubv31649257250per-soderpalm (1) not 500500

Per Söderpalm

Opinionsansvarig och medieanalyschef

Per har över 25 års erfarenhet av att arbeta inom medieanalys och undersökningar med fokus på organisationer, myndigheter och publika företag. Han leder arbetet inom medieanalys i Norden och har arbetat på Verian sedan 2009. Ett av hans expertisområden är att förstå hur organisationers och företags mediebild påverkar deras anseende och varumärke. Per har en magisterexamen från Lunds universitet. Tennis är hans stora fritidsintresse.

P_Malmsten_500x500

Peter Malmsten

Senior analytiker

Peter har över 20 års erfarenhet av medieanalyser för en stor mängd olika företag, organisationer och myndigheter på Observer, Cision och sedan över 12 år hos Verian. Peter har skrivit två fackböcker inom området medier och kommunikation och har också ett metodansvar för medieanalyser på Kantar Sifo. Han är utbildad inom journalistik, reklam och kommunikation vid Stockholms universitet och tycker mycket om analyser där också mer kvalitativa aspekter av ämnen, debatter och händelser kan lyftas fram. Alldeles nyss tog han mc-körkort.

S_Gaunt_500x500

Siri Gaunt

Senior analytiker

Siri har över 15 års erfarenhet av att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att tolka och förstå hur de kan stärka sin bild på den publika arenan. Hon har en exceptionell förmåga att skapa framåtsyftande insikter utifrån stora datamängder, dessutom har hon en lång erfarenhet av mer kvalitativa angreppsätt, som bildanalys och argumentationsanalys. Siri har en examen i språk och medie- och kommunikationsvetenskap från Stockholms universitet och University of London. När Siri inte jobbar är hon gärna ute i naturen och sover allra helst under bar himmel.

S_Lochow_500x500

Sonja von Lochow

Kundansvarig och senior analytiker, ansvarig marknad och kommunikation

Sonja är en av våra mer seniora rådgivare med blicken ständigt riktad på nästa konkreta steg; Hur ny kunskap och insikter ska göra bäst nytta, på riktigt, i ord och handling. Hon hjälper dig att utmana tanken och ta steget vidare, med bred kunskap inom kommunikation och PR från företag, myndighet och region. För Verian i Norden axlar hon ansvaret för våra marknadsaktiviteter och kommunikation. Vid sidan av detta är Sonja trädgårdsentusiast och har därför sällan nagellack.

U_Lochow_500x500

Ulla von Lochow

System- och processansvarig, dataanalytiker

Ulla ser till att du som kund får ut maximalt av våra analytikers expertis och gedigna erfarenhet. Inga tekniska hinder ska stjäla deras tid, energi eller arbetsglädje. Eftersom Ulla har lång erfarenhet som analytiker själv, vet hon vad som krävs. Ulla driver utvecklingen för hur Verian samlar in, bearbetar och kvalitetssäkrar data. Hur vi integrerar automatisering och applicerar AI på ett sätt som adderar extra värde och ger alla kunder bättre beslutsunderlag. Mediemätaren är en av produkterna bakom det arbetet och Ulla är vår expert på temat. Om du också fascineras av växter och djur i tropisk terrarie- och akvariemiljö – då har du en frände i Ulla.

T_Sjoren_500x500

Toivo Sjörén

Pensionerad opinionschef

Toivo är vår nestor som nu har gått i pension. Som det proffs han är, har han kontinuerligt delat med sig av sin enorma kunskap av olika typer av undersökningar kring väljarbeteende, opinion och samhällsförändringar till oss som arbetar kvar. Det vill inte säga lite, för under 35 år har Toivo gett svenska folket en röst i offentligheten, inte minst när han kommenterat sammanlagt drygt 320 väljarbarometrar för flera olika mediehus. Hans avtryck är verkligen signifikant.

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.