UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Barndom utan baksmälla

De som upplevt vuxnas fylla som barn, vill att vuxna förstår och agerar idag. Detta är den femte rapporten under namnet Barndom utan baksmälla.

SW_P_1252669800_1920x1080

Att en annan vuxen agerar hjälper barnet

I 6 av 10 fall agerade en utomstående vuxen, som sett hur en vuxen i barnfamilj var återkommande berusad.

 

Den som i barndomen upplevt att en nära vuxen upprepat drack för mycket, säger att det verkligen hjälpte dem att någon annan vuxen såg och agerade.

 

De som upplevt vuxnas fylla som barn, vill att vuxna förstår och agerar idag.

Detta är den femte rapporten under namnet Barndom utan baksmälla, resultatet av en undersökning som vi har genomfört på uppdrag av Systembolaget. I korthet visar den följande:

  • Som barn upplevde 3 av 10 att en närstående upprepat drack för mycket.De flesta blev negativt påverkade.
  • 6 av 10 säger att det verkligen hjälpte dem som barn att någon annan vuxen såg och agerade.
  • I vuxen ålder har var tredje själv lagt märke till en vuxen i barnfamilj som druckit för mycket. Då har flertalet valt att agera.
  • 8 av 10 tycker inte att vuxna ska dricka sig berusade i barns närvaro.
  • Lika många vill att fler får veta hur barn påverkas av vuxnas alkoholkonsumtion.

Syftet med Barndom utan baksmälla är att hjälpa de vuxn, som ser föräldrar dricka i barns närhet, att göra skillnad för barnet.

Vuxnas drickande ska aldrig bli barns problem. Du kan göra skillnad bara genom att finnas där.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes Kantar Public den 15-29 maj 2023,
via Sifopanelen, en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad onlinepanel.
Totalt genomfördes 4 200 intervjuer bland allmänheten, i spannet 25-79 år.

Till sajten Barndom utan baksmälla


Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.