UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Anseendeindex Myndigheter

Myndigheter med ett gott anseende kan på ett trovärdigt sätt prata med allmänheten. Deras råd blir lyssnade till, inte ifrågasatta. Dess medarbetare behöver inte förklara och försvara sin arbetsgivares aktiviteter och det blir lättare att rekrytera nya kollegor. Vi följer runt 50 myndigheter.

SW_E_1558823852_1920x1080

Arbetsgivarindex Myndigheter 2023

Hur bra rankar allmänheten er myndighet som arbetsgivare? För första gången presenterar vi ett arbetsgivarindex som relaterar till ert anseende. 

SE_Myndigheter 2023_Graphic

Baserat på Anseendeindex Myndigheter 2023 har Verian för första gången tagit fram ett separat Arbetsgivarindex. 

Arbetsgivarindex bygger på tre frågor som vi årligen ställer i fördjupningen av vad som är anseendekritiska styrkor, svagheter och hygienfaktorer. Dessutom ingår en fråga om det faktiska intresset, om man själv kan tänka sig eller tipsa en god vän att arbeta för myndigheten.  

Employer brand och kännedom

Den här rapporten är en sammanfattning av resultatet. Den ger också en viktig insikt om i vilken grad allmänheten kan bedöma företagen på dessa fyra faktorer, alltså hur väl de känner till er som arbetsgivare. Både indexresultatet och kännedomen er som arbetsgivare är viktiga, inte minst ur ett employer branding-perspektiv.  

Topp fem påminner om anseendeindex

I toppen av Arbetsgivarindex hittar vi i hög utsträckning samma myndigheter som åtnjuter högst anseende hos den svenska allmänheten, fyra av fem återfinns också på topp fem i Arbetsgivarindex. Kustbevakningen toppar båda indexen, följt av SMHI, Försvarsmakten och Folkhälsomyndigheten. 

Mediebilden spelar stor roll – på gott och ont

Flera myndigheter utmärker sig alltså med ett relativt högt arbetsgivarvarumärke jämfört med anseendet. Förutom de fyra ovan nämnda, återfinns Tullverket lite längre ned på listan. För dessa myndigheter spelar sannolikt extern kommunikation en stor roll: Hög synlighet i etermedier, synlighet i samband med en extraordinär samhällshändelse, en framträdande roll i tv-program eller köpt plats, reklam. 

Något lägre arbetsgivarindex har Kriminalvården och Kronofogden, satti relation till sitt anseende. Den förstnämnda myndigheten har en stor utmaning med stora framtida rekryteringsbehov, vilket gör ett lågt skattat arbetsgivarvarumärke till ett problem. Förmodligen påverkas allmänheten av nyheter om överfulla fängelser och bristande arbetsmiljö. Kronofogden kan möjligen påverkas av att myndigheten tar krafttag mot kriminella. Utmätning kan upplevs som ett farligt arbetsmoment, vilket inte tilltalar allmänheten. Däremot ökade de kraftigt i anseende eftersom de varit framgångsrika i samma uppgift, men i skepnad av arbetsgivare stöter detta som sagt bort många. 

Bäst resultat per område

Fyra frågor bygger alltså vårt arbetsgivarindex och det finns skillnader i hur topplistan ser ut när vi tittar på vart och ett av dem.  

  • Folkhälsomyndigheten toppar listan när det handlar om förtroende för ledningen, myndighetens stora synlighet under pandemin väger nog fortfarande tungt här.  
  • Kustbevakningen toppar listan för övriga tre frågor.  
  • Sjöfartsverket tar sig in på topp fem när det gäller duktiga medarbetare. 
  • Skatteverket och Naturvårdsverket kvalar in på topp fem för om allmänheten kan tänka sig eller tipsa en god vän att arbeta för myndigheten.  

Att berätta är avgörande

Även här blir det avgörande att titta på hur stor andel av allmänheten som kan svara på respektive fråga. Två av tre kan svara på om man kan tänka sig arbeta för eller tipsa en god vän, medan bara drygt fyra av tio kan svara på frågan om det är en bra arbetsplats.  

Svar från dem ni söker

I rapporten redovisas de övergripande resultaten, baserat på allmänheten mellan 18 och 79 år. Det finns naturligtvis skillnader mellan olika myndigheter och inte minst sett till ålder eller utbildning på dem som svarar. Hur ser det till exempel ut bland den arbetskraft ni söker? Som jurister, ekonomer eller it-anställda? Vi diskuterar gärna den typen av fördjupade mätningar och analyser. 

Vill ni veta mer om resultaten, diskutera dem, fråga om metoden – hör av er.  

KONTAKTA OSS


Tidigare rapporter

Här hittar du alla tidigare rapporter.

Äldre versioner av anseendeindex publicerades under våra tidigare namn, som Kantar Public, Kantar Sifo och TNS Sifo. Allt annat är lika.

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2023

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2022

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2021

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2020

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2019

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2018

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2017

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2016

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2015

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2014

Rapport: Anseendeindex Myndigheter 2013

Vårt perspektiv

Här får du regelbundna uppdateringar om aktuella samhällsfrågor, med fakta och insikter från oss.

Fyll i dina uppgifter om du vill du att vi håller dig uppdaterad med liknande insikter, direkt till din mejl.

Du kan avsluta prenumerationen när du vill.