UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Luottavatko suomalaiset virkamiehiin ja näiden moraaliin?

Asiantuntemuksemme

Tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä

FI_P_1449800595_HiRes

Toteutimme valtiovarainministeriön toimeksiannosta tutkimuksen, joka selvitti suomalaisten käsityksiä virkamiehistä ja näiden moraalista. Ministeriö määritteli kyselytutkimuksen aiheeksi kansalaisten mielipiteet valtionhallinnon arvojen tärkeydestä ja toteutumisesta virkamiesten toiminnassa.

Usein suomalaisten virkamiesten toimintaa kiitetään. Kun kysyimme, toteutuvatko jotkut valtionhallinnon arvoista niin hyvin, että niistä tuntee suomalaisena ylpeyttä, muita korkeammalle arvioissa nousevat laillisuusperiaate ja vastuullisuus. Mutta tuloksistamme ilmenee, että korjattavaakin löytyy. Suomalaisten mielestä toimenpiteitä vaatisivat muun muassa virkamiestoiminnan avoimuus, puolueettomuus ja riippumattomuus. Myös toiminnan taloudellisuus on noussut kansalaisten mielissä aiempaa tärkeämmäksi. Vuoteen 2016 verrattuna kansalaisten huolet avoimuudesta ja luottamuksesta ovat vähentyneet, mutta huolta koetaan selvästi aikaisempaa enemmän nimenomaan toiminnan taloudellisuudesta ja jossain määrin toiminnan puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta.

Vastaajat kokevat arvojen tärkeyden samankaltaiseksi kuin kahdeksan vuotta aiemmin. Kun vastaajat listaavat arvot tärkeysjärjestykseen, kärkeen nousevat erittäin tärkeinä pidetyt asiantuntemus, luottamus sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Kärkeä ovat myös laillisuusperiaate ja vastuullisuus, toiminnan avoimuus, tasa-arvo sekä palveluperiaate.

Liki kaksi kolmesta suomalaisesta aikuisikäisestä pitää valtionhallintoa ja sen virkamiesten toimintaa oman luottamuksensa arvoisena. Epäluottamusta kokevien osuus on vähentynyt hieman vuodesta 2016.

Tutkimus toteutettiin internet-paneelissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 018 henkilöä, jotka edustavat maamme 15–79-vuotiasta väestöä.


Näkemyksiämme

Tilaa sisältömme saadaksesi säännöllisiä päivityksiä yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin liittyvistä tutkimuksistamme ja näkemyksistämme.

Asiantuntijamme ympäri maailmaa tuottavat säännöllisesti yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin liittyvää tutkimusta ja näkemyksiä.

Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.