UK
back Back
Services
back Back
Insights
back Back
About us

Itämeren tila huolestuttaa suomalaisia

Asiantuntemuksemme

Tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä

FI_E_104315904_1920x1080

Suomalaiset tuntevat Itämeren ympäristöuhat varsin hyvin. Itämerta tutkivien tutkijoiden mukaan meren suurin ongelma on rehevöityminen. Rehevöitymisen mainitsi suurena tai melko suurena uhkana 83 prosenttia vastaajista, kun tutkimme suomalaisten aikuisikäisten käsityksiä ja kokemuksia Itämerestä. Suurimmaksi uhaksi nimettiin kuitenkin roskaantuminen. 

Jaakko_Quote-2560x590-07_Itämeren tila huolestuttaa suomalaisia

John Nurmisen Säätiön ja Suomen merimuseon teettämässä ja Verianin toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhdetta Itämereen hyvin monipuolisesti. Työtä Verianissa johti tutkimusjohtaja Jaakko Hyry.

Valtaosa kyselyyn vastanneista on selvästi huolissaan Itämeren tilasta. Lähes yhtä suuri osa on huolissaan myös maailman merien tilasta. Mielikuvissamme Itämeri on kaunis ja kunnioitusta herättävä, mutta saastunut.

Itämeren roskaantumista uhkana pitää 86 %, rehevöitymistä 83 % ja öljy- ynnä muita onnettomuuksia 78 % suomalaisista. Ilmastonmuutosta uhkana pitää 66 % suomalaisista.

Kyselytutkimukseen vastasi runsas tuhat suomalaista täysi-ikäistä. Huolen lisäksi suomalaiset jakavat melko hyvin myös kokemuksen Itämerestä: 40 prosenttia pitää Itämerta itselleen tärkeänä elämässään ja arjessaan.  

"Erityisesti tutkimuksesta jäi mieleen, miten suuri merkitys omalla henkilöhistorialla ja asuinpaikalla on siihen, mitä Itämerestä ajatellaan", Hyry kommentoi.

Noin kolmannes vastaajista kokee, että Itämeren yhdeksän rannikkovaltion alueella on leimallinen kulttuuri. Erityisesti tämän kokemuksen jakavat yli 50-vuotiaat. 

Kyselytutkimuksen kohderyhmä yli 18-vuotiaat suomalaiset, vastaajia oli 1040. Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2023 internetkyselynä. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä (50 % tulostasolla).

Lisätietoja John Nurmisen säätiön sivuilta.


Näkemyksiämme

Tilaa sisältömme saadaksesi säännöllisiä päivityksiä yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin liittyvistä tutkimuksistamme ja näkemyksistämme.

Asiantuntijamme ympäri maailmaa tuottavat säännöllisesti yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin liittyvää tutkimusta ja näkemyksiä.

Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.